Skoči na glavno vsebino

PDU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada.

Spletna stran projekta
Prispevek RTV Slovenija, Program dodatnega usposabljanja – PDU v CIRIUS Vipava, 2017

O projektu:

CIRIUS Vipava je na podlagi preteklih izkušenj pri projektu PDUO (Program dodatnega usposabljanja odraslih) oblikoval projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU), ki ga sofinancirata Republika Slovenija (MIZŠ) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je oblikovanje različnih oblik izobraževanja z namenom socialne vključenosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja, povezovanje šol in zavoda z lokalnim okoljem z namenom optimalnega razvoja in opolnomočenja ciljne populacije in njihovih kompetenc za zaposlitev ter vzpostavitev inovativnih oblik dela. V projekt je vključenih 22 mladostnikov z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju in drugimi motnjami. V projekt je CIRIUS Vipava (vodja je ravnateljica Kristina Bratina) vključen kot poslovodeči konzorcijski partner.

OŠ Dragotina Ketteja, Novo mesto
OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj
OŠ Stanka Vraza Ormož

Aktivnosti projekta izvajamo v obliki šestih modulov. Mentorji posameznih modulov so stična točka med vsemi deležniki (ciljna populacija, šola, starši, delodajalci, lokalno okolje), spremljajo ciljno populacijo, spoznavajo potrebe in interese učencev, dvigujejo kakovost njihovega življenja, pomagajo pri pridobivanju kompetenc in pri vključevanju v delovno okolje ter pripravljajo tranzicijske individualizirane programe.

Namen PDU:

 • nadgraditi in razširiti tranzicijski model na podlagi preteklih izkušenj
 • oblikovanje različnih oblik izobraževanja z namenom socialne vključenosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja
 • povezovanje šol in zavoda z lokalnim okoljem z namenom optimalnega razvoja in opolnomočenja ciljne populacije in njihovih kompetenc za zaposlitev
 • vzpostavitev inovativnih oblik dela
 • prenosljivost modela na širšo skupnost in sistemska ureditev na ravni države

Cilji PDU:

 • predstaviti osebam z motnjo v duševnem razvoju inovativne oblike zaposlovanja, delovna opravila in možnosti nadaljnjega šolanja
 • razvoj modularnih in drugih oblik usposabljanja
 • spodbujanje oseb z motnjo v duševnem razvoju k iskanju ustrezne zaposlitve
 • aktivnejše vključevanje v širše socialno okolje
 • vzpostavitev mentorske mreže za individualizirano podporo posamezniku
 • zagotoviti individualno spremljanje s tranzicijskim individualiziranim programom
 • vzpostavljanje partnerskega odnosa med starši, delodajalci in strokovnim osebjem
 • ponuditi državi možnost za izgradnjo in oblikovanje modela vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja, ki bo omogočal pridobivanje delovnih izkušenj

Naše želje za prihodnost:

 • da bi se projekt preoblikoval v program, ki bi se izvajal v zadnjih letih šolanja
 • da bi se oblikovale inovativne oblike dela, s katerimi bi se ciljna populacija lahko vključevala na trg dela
 • da vplivamo na spremembo zakonodaje, ki ureja zaposlovanje naše ciljne populacije

Učenci v delovnem okolju

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost