Skoči na glavno vsebino

Prevozi v CIRIUS Vipava

OTROCI in MLADOSTNIKI V 24 URNI OSKRBI V CIRIUS VIPAVA

Otrokom in mladostnikom, ki so nameščeni v CIRIUS Vipava Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nudi brezplačen prevoz ob pouka prostih dnevih. Naš Center uredi otrokom in mladostnikom brezplačen prevoz v obliki organiziranih prevozov, ali pa kot povračilo stroškov prevoza staršem, če na relaciji ni obstoječega organiziranega prevoza ali pa se iz kakšnega drugega razloga otroka ali mladostnika ne more priključiti na že obstoječi organiziran prevoz. Prevoze ob pouka prostih dnevih ureja svetovalna delavka Centra.

Center ima organizirane vikend prevoze na naslednjih relacijah:

 • Vipava – Senožeče – Sežana – Divača – Vipava
 • Vipava – Cerknica – Vipava
 • Vipava – Idrija – Vipava
 • Vipava – Portorož – Lucija – Izola – Vipava
 • Vipava – Volčja Draga – Šempeter pri Gorici – Nova Gorica – Solkan – Tolmin – Most na Soči – Loje – Vipava
 • Vipava – Šmarješke toplice – Šentjernej – Vipava
 • Vipava – Vrhnika – Ljubljana – Dobovec – Vipava

OTROCI in MLADOSTNIKI, KI SE DNEVNO VOZIJO V CIRIUS VIPAVA

Za otroke in mladostnike, ki se dnevno vozijo v Center, občina iz katere otrok ali mladostnik prihaja uredi brezplačen prevoz ali v obliki organiziranih prevozov ali pa v obliki povrnitve stroškov prevoza staršem, ki otroke ali mladostnika zaradi neurejenega organiziranega prevoza iz občine sami vozijo v Center. Starši se za ureditev dnevnega prevoza osebno obrnejo na obstoječo občino.

Center ima organiziran dnevni prevoz na naslednjih lokacijah:

 • Vipava – Ajdovščina – Vipava
 • Vipava – Postojna – Vipava
 • Vipava – Sežana – Vipava
 • Vipava – Ilirska Bistrica – Vipava
 • Vipava – Senožeče – Vipava
 • Vipava – Koper – Vipava
 • Vipava – Izola – Vipava
 • Vipava – Bloke – Vipava

PREDŠOLSKI OTROCI

Za predšolske otroke, ki obiskujejo prilagojen predšolski program v našem Centru (razvojni oddelke vrtca) skladno s Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami uredimo brezplačen prevoz, če je le to zapisano v zapisniku multidisciplinarnega tima. Brezplačen prevoz otroku Center omogoči tako, da staršem povrne stroške prevoza ali če je možno otroka priključi na že obstoječi organiziran prevoz na obstoječi relaciji.  Prevoze predšolskih otrok ureja svetovalna delavka Centra.

Povezava:

 • Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Prevoze otrok in mladostnikov v center ureja in koordinira svetovalna delavka, Tina Koren.

Za vse informacije v povezavi s prevozi jo lahko kontaktirate na telefonski številki: 05 9355 232 ali na elektronskem naslovu: klavdija.mervic@cirius-vipava.si.

Dostopnost