Skoči na glavno vsebino

Za starše

SODELOVANJE S STARŠI

Otroci, šola in starši tvorijo pomemben trikotnik, ki je tesno prepleten in povezan. Zavedamo se, da so starši pomemben element povezovanja med strokovnimi delavci in otroki, zato imamo v Centru organizirane formalne oblike sodelovanja s starši, in sicer:
svet staršev, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran, da se uresničujejo interesi staršev v šoli in drugih dejavnostih, zbori staršev, na katerih se starši seznanjajo z letnim delovnim načrtom in celotnim dogajanjem v Centru,
roditeljski sestanki, ki potekajo v obliki delavnic, srečanj v naravi, individualnih razgovorih s strokovnimi delavci, pogovorne ure, kjer se starši pogovorijo s strokovnimi delavci o uspehu in napredku njihovega otroka.


Starši imajo možnost sodelovati pri pripravi individualiziranega programa za otroka. Lahko spremljajo otroka na različnih prireditvah in izletih. Zaradi oddaljenosti naših staršev so klasične pogovorne ure težje izvedljive, zato smo uvedli novo obliko komunikacije s starši, in sicer “Naš dnevnik”, knjižico, preko katere lahko tudi poteka komunikacija s starši. S tem smo povečali obveščenost staršev o našem strokovnem delu z njihovim otrokom, povečali aktivno vlogo staršev, saj nam starši zapišejo dogajanje v času, ko je otrok doma. Spodbudili smo komunikacijo med starši in otroki.

Za starše organiziranamo naslednje oblike sodelovanja:

 • svet staršev,
 • prvi zbor staršev ter uvodni roditeljski sestanek,
 • drugi zbor staršev,
 • strokovno predavanje na zboru staršev,
 • individualni razgovori s strokovnimi delavci,
 • razredni roditeljski sestanki,
 • zaključni roditeljski sestanki,
 • roditeljski sestanki ob zaključku osnovnošolskega usposabljanja,
 • sodelovanje pri pripravi in oblikovanju individualiziranega programa,
 • druge oblike sodelovanja,
 • projektno delo,
 • odprte učne ure in terapevtske obravnave,
 • pogovorne ure po predhodnem telefonskem dogovoru,
 • informacije strokovnih delavcev po telefonu,
 • razgovore z drugimi zunanjimi sodelavci po predhodnem dogovoru,
 • »Naš dnevnik« kot oblika dnevnega ali tedenskega pisnega sporočanja.
Dostopnost