Skoči na glavno vsebino

POSEBNI PROGRAM VIZ ZA UČENCE Z AVTISTIČNIMI MOTNJAMI

»Za vsakim čelom je še en svet. Pritajen in neznan, svet skrivnosti in sanj.«

Bina Štampe Žmavc

V CIRIUS Vipava imamo tudi oddelke posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PP VIZ), kamor so vključeni samo učenci z avtističnimi motnjami, ki imajo pridružene tudi druge razvojne motnje.

Ti potrebujejo pretežno individualen pristop, zato je v teh oddelkih zmanjšan normativ na 4 učence. Otroci z avtističnimi motnjami potrebujejo dodatno prilagojene vsebine, oblike in metode dela.

Za avtistične motnje je značilna triada primanjkljajev na področju komunikacije, socialne interakcije in prilagodljivosti mišljenja. Otroci z avtističnimi motnjami so precej heterogena skupina, zato zanje ni mogoče oblikovati enotnega programa vzgoje in izobraževanja. Vsakemu posameznemu učencu je potrebno prilagoditi program glede na njegove potrebe.

V vzgojno-izobraževalnem procesu dajemo velik poudarek na učenju čustvenih in socialnih veščin ter komunikacije. Pri organizaciji pouka se trudimo vnašati čim manjše spremembe rutine in zagotavljati čim večjo stalnost pedagoških delavcev. Z vizualno oporo dejavnosti v dnevu zagotavljamo časovno in prostorsko predvidljivost in tako učencu pomagamo razumeti začetek, trajanje in konec dejavnosti in s tem posledično zmanjšamo morebitne vedenjske izbruhe.

Pri svojem delu uporabljamo metode PECS, ABA, TEACCH, Team Teach in druge. Zaradi narave našega dela je nujno stalno izobraževanje, usposabljanje in nadgrajevanje znanja na področju dela z otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami.

Dostopnost