Skoči na glavno vsebino

PLESNO-GIBALNA TERAPIJA

Plesno-gibalna terapija (PGT) je ena izmed umetnostnih terapij – pomoči z umetnostjo. Glede na umetnostne medije, s katerimi poteka tovrstna pomoč poznamo še likovno, glasbeno in dramsko terapijo. Vsaka od teh ima specifično razvojno zgodovino, metode in izrazni medij, ki jih v praksi med seboj povezujemo in prepletamo. PGT je proces, v katerem je osnovno terapevtsko sredstvo telesno gibanje, izražanje in ustvarjanje z gibom. Omogoča razvijanje in spodbujanje emocionalne, kognitivne, gibalne, socialne in komunikacijske integracije posameznika. Temelji na analizi posameznikovega gibanja, spodbujanju sprememb preko gibanja ter holističnem pristopu, procesu, ki poteka v trikotnem medsebojnem učinkovanju: posameznik – umetnostni medij – terapevt, s poudarkom na nebesedni telesni dejavnosti in izkušnji ter na sproščenem, igrivem ozračju, ki omogoča posamezniku svobodo in občutek varnosti. Skozi učenje nevsakdanjih, novih in ustvarjalnih oblik gibanja skuša vplivati na ustvarjalno mišljenje otroka, otroku omogoča spoznavanje lastnih zmogljivosti in iskanje različnih načinov in poti lastnega izražanja.

V umetnostno- terapevtskem procesu povezujemo in prepletamo področja razvoja gibanja in komunikacije ter preko izpostavljanja sovplivanja neverbalnega izražanja v komunikacijskem procesu in ustvarjalnega giba v plesno-gibalnih dejavnostih, oblikujemo okolje, kjer se otrokom in mladostnikom odpira nov svet komunikacije in doživljanja. Pri delu z otroki se zavedamo, da ima vsako telo neskončno različnih možnosti izražanja. Otroci se z gibanjem igrajo, raziskujejo in uživajo v različnih kombinacijah in kakovostih gibanja ter plesa.

Elemente plesno-gibalne terapije vključujemo v individualno in skupinsko logopedsko terapijo, v igralno-terapevtske urice ter skupinsko obliko plesno-gibalne terapije, kjer sledim procesu od terapije do odrske predstavitev.

IGRANO-TERAPEVTSKE URICE

Razvijanja komunikacijskih sposobnosti preko giba in igre, v procesu  t.i. IGRIVEGA UČENJA, poteka v skupinski obliki logopedske terapije in igralno-terapevtskih uricah, kjer povezujemo elemente plesa v različne odnose in zaporedja moči in s tem ustvarjamo različne dimenzije, kvalitete gibanja. Kadar se oseba giblje, telo uporablja prostor, moč in čas in tako ustvarja obliko gibanja. Elementi predstavljajo pomembno izhodišče in rdečo nit preko vseh vsebin gibalnih igric. Te se prepletajo, dopolnjujejo in zajemajo različne vsebine s področje neverbalne komunikacije, govorno-jezikovne komunikacije, vizualno motorične koordinacije ter časovne, prostorske in kvalitativne orientacije, področje opismenjevanja, branja in pisanja.

Različne spodbude, kot so glas, zlog, besede, zgodbe, predmet in uporaba domišljije so v pomoč pri vodenju otrok. Le ti velikokrat gibalno izrazijo svojo idejo, občutenje, kateremu sledim pri nadaljnjem poteku ure. Proces nudi terapevtu možnost opazovanja osebnega izražanja otroka, saj sta gibanje in govor osnovni komunikacijski in izrazni sredstvi. Otroci so svobodni v oblikovanju in ustvarjanju novih, sebi lastnim gibalnih motivov. Med njimi poteka komunikacija, socialna interakcija v paru, majhnih skupinah ali cele skupine. Pomembno je, da otrok prisluhne navodilom in se jih skuša držati. Upoštevati mora vrstnike in njihovo vlogo v igri. Otrok potrebuje tudi, da sam vodi celo skupino vrstnikov in mu ti z zaupanjem sledijo, ali odgovarjajo njegovemu gibalnemu izrazu.

Čim več se je otrok sposoben gibati, tem večje območje usvaja in toliko več je sposoben dojemati. Otrok si določeno stvar bolje zapomni, ko je njegovo telo prav tako ali v enaki meri aktivno kot njegovi možgani, zato je prav, da jim omogočimo čim več situacij, kjer je možnost pridobivanja izkušenj v konkretni situaciji, ki jo polnočutno doživijo.

PLESNA »RAZISKOVALNICA« in PLESNA SKUPINA VRTILJAK

Skupinsko obliko vključevanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v proces plesno-gibalne terapije, plesno delavnico lahko imenujemo tudi »raziskovalnica«, saj otrokom in mladostnikom omogoča, da se igrajo, raziskujejo, uživajo v različnih kombinacijah in oblikah gibanja ter plesa. Predstavlja jim ustvarjanje vezi medsebojnega sodoživljanja in sporazumevanja, doživljanje novih izkušenj, ki so nujno potrebne za njihov razvoj in večjo kakovost življenja. Skupinsko delo daje posamezniku možnost zadovoljevanja potrebe po druženju, po pripadnosti skupini, po varnosti in uveljavljanju v skupini, kar omogoča tudi kompleksen ustvarjalni proces od terapije do odrske predstavitve.

V plesno delavnico so vključeni mladostniki, ki samostojno hodijo ter otroci in mladostniki na invalidskih vozičkih. Vsak mladostnik na invalidskem vozičku ima ves čas umetnostnoterapevtskega procesa svojega soplesalca, ki mu pri gibanju pomaga oziroma z njim pleše v plesnem paru. Vsi plesalci, otroci in mladostniki, ter njihovi soplesalci sestavlja plesno skupino »Vrtiljak«, katere igrivo ime simbolizira vrtenje otrok in vrtenje koles na invalidskih vozičkih, kot del neskončnega gibanja in izražanja plesne skupine.

Plesalci plesne skupine Vrtiljak smo se predstavili na številnih prireditvah, festivalih, kongresih, akademijah, dobrodelnih koncertih, strokovnih srečanjih in plesnih tekmovanjih v Sloveniji in v tujini. Program plesne delavnice je bil tri leta del Inovacijskega projekta »Plesna delavnica z elementi plesno gibalne terapije za otroke s posebnimi potrebami«, ki ga je podprlo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport kot projekt za uveljavljanje in izmenjavo projektnih dosežkov na mednarodni ravni. Povabljeni smo bili v sodelovanje v Euroline Project »New Creation«,mednarodni seminar kreativnih delavnic in zaključnim skupnim performansom s plesalci iz 15 držav. Na Portugalskem smo se na odru mednarodnega festivala »Festival of Performing and Visual Arts« predstavili s plesno predstavo »Dreaming my Dreams«, za katero nam je strokovna žirija podelila nagrado za najboljšo amatersko predstavo festivala., kasneje pa še posebno nagrado za plesno ustvarjanje na podelitvi plesnih oskarjev Slovenije Povodni mož. Naše mednarodno ustvarjanje se je nadaljevalo s partnerji iz Grčije, Latvije in Portugalske. Realizirali smo projekt mednarodnih ustvarjalnih delavnic »Getting to know and like you«. Enotedenskega dogajanja v Atenah se je udeležilo kar 17 članov plesne skupine Vrtiljak. Uspešno smo sodelovali in plesno ustvarjali tudi v inkluzivnem projektu s partnerji iz Beograda v soustvarjanju plesne predstave »Arts of inclusion« s profesionalnimi umetniki.

Predstavitev na odru je za otroke in mladostnike velik korak k samostojnosti, gibalno plesnemu izražanju, doživljanju uspeha in zadovoljstva. To ni “le” dobro naučena koreografija, ampak več kot to: plesalca oziroma plesalci, se med seboj pogovarjajo. Vsak droben gib skušajo vklopiti v že usvojen gibalni vzorec. Ti gibi se pojavljajo sinhrono, saj se gibom enega odzovejo gibi drugega in tako naprej v nepretrgani verigi koordiniranih odzivanj. Težko je opisati užitek, ki ga gibanje prinaša vsem, ki so si želeli plesati, a niso vedeli, da lahko. Nam je to uspelo. Ko združimo užitek ob gibanju različnih kakovosti in razsežnosti, ko se doživljanju ritma pridruži še potreba po poseganju v prostor in oblikovanju prostora s telesom, lahko govorimo o plesu –  plesu za vsakogar in plesu za vse.

Dostopnost