+ 386 5 36 55 200

Obvestila za starše in skrbnike

23.10.2020

Spoštovani starši in skrbniki

Na podlagi informacij s strani MIZŠ, prejetih danes (petek, 23.10.2020), smo ustanovo dolžni, žal, zapreti. To pomeni, da odpade tudi že organizirano vikend in počitniško varstvo (24. – 30. 10. 2020)

Nadaljnja navodila vam sporočimo po prejemu uradnih informacij (odlok vlade, okrožnica MIZŠ).

Prosimo za razumevanje. Ostanite zdravi.

v. d. ravnatelja: Alojzij Adamič


14.10.2020

Spoštovani starši in skrbniki

Prejeli smo obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, povezane z zadnjimi ukrepi vlade glede izvajanja pouka:

…zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:

 • osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
 • glasbene šole: pouk se izvaja na daljavo;
 • zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom: vsi programi se izvajajo v šoli oziroma zavodu;
 • domovi za učence s posebnimi potrebami: vzgojni program se izvaja v domu.

Druge informacije:

 1. Varstvo v času jesenskih počitnic – zaenkrat velja, kot predvideno – varstvo in program vrtca bo v skladu z načrtom izvedeno. V primeru izrednega poslabšanja stanja ali drugačnih navodil vas pravočasno obvestimo.
 2. ponovno pozivam – bodimo zelo odgovorni:
  • v šolo lahko prihajajo SAMO ZDRAVI UČENCI;
  • omejite stike na minimalno potrebne;
  • Redno preverjajte obvestila, prejeta s strani razrednikov in ustanove
 3. Uporabne povezave:
  1. Vlada RS – https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
  2. NIJZ – https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
  3. NIJZ – https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-gripi-v-sezoni-20202021

Samo z upoštevanjem in spoštovanjem ter odgovornim ravnanjem lahko upamo na ugoden izzid v boju proti pojavu okužb. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno pozdravljamo.

v. d. ravnatelja: Alojzij Adamič


Vipava, 10. 10. 2020

JESENSKE POČITNICE in organizirano varstvo

SPOŠTOVANI STARŠI in SKRBNIKI

Sporočamo vam, da jesenske počitnice po šolskem koledarju trajajo od ponedeljka, 26.10.2020 do petka, 30.10.2020. Organizirano varstvo otrok bo zagotovljeno od sobote, 24. 10. 2020, do petka, 30. 10. 2020 do 17.00 ure.

V soboto, 31. 10. 2020 in v nedeljo, 1. 11. 2020 bo Center v skladu z letnim delovnim načrtom (LDN) zaprt.
Učenci bodo v petek, 23. 10. 2020 odhajali domov z organiziranim prevozom po običajnem urniku. V šolo se z organiziranim prevozom vračaja v  nedeljo, 1. 11. 2020 ali v ponedeljek, 2. 11. 2020.

Prosimo, da potrebo po varstvu z izpolnjeno prijavnico sporočite najkasneje do  srede, 14.10.2020.  Prijavnico izpolnite na spletni strani ustanove – PRIJAVA – počitniško varstvo ali jo:

 1. pošljete po pošti na naslov CIRIUS Vipava, Vojkova ulica 33, 5271 Vipava ali
 2. pošljete po e-pošti na naslov jerica.medvescek@cirius-vipava.si ali
 3. priložite v MOJ DNEVNIK in jo otrok prinese v šolo; (obvestite tudi razrednika).

Zaradi naše evidence vas naprošamo, da prijavnico izpolnite tudi v primeru, da varstva ne potrebujete.

 V primeru kakršnih koli težav se obrnite na razrednika  ali pokličite v svetovalno službo (ga. Jerica Medvešček, 05 3655 202) ali v tajništvo (ga. Lilijana Volk, 05 3655 200)

Razvojni oddelek vrtca bo v času jesenskih počitnic normalno obratoval. V kolikor bodo v program vrtca prijavljeni manj kot trije otroci, bo skupina združena z učenci, vključenim v počitniško varstvo.

Prijavnica ( za tiskanje) – počitniško in vikend varstvo


EPIDEMIOLOŠKO STANJE

V luči najnovejšega epidemiološkega stanja in hitrega širjenja okužb v Sloveniji vas prijazno prosim, da v skladu z navodili NIJZ spoštujemo priporočila za varovanje zdravja in preprečevanja širjenja okužb. Zato vas ponovno pozivam, da:

 1. dosledno spoštujete in upoštevate navodilo, da v Center prihajajo le zdravi otroci in mladostniki.
 2. V primeru bolezenskih znakov, ki so lahko tudi blagi, kot so prehladni znaki (zamašen nos, prebavne težave, nenadne izgube vonja, motnje okusa, glavobol, bolečine v žrelu, občutek težkih nog, utrujenost, kratkotrajno in blago povišana telesna temperatura), ali bolj izraziti kot so visoka vročina, kašelj in težko dihanje, je svetovan odvzem brisa na novi korona virus.
 3. V kolikor bris ni bil odvzet in so znaki bolezni združljivi s COVID-19, četudi so zelo blagi, se otrok ali mladostnik lahko vrne v Center šele 14 dni po umiritvi bolezenskih znakov.
 4. V primeru več dnevne odsotnosti iz Centra mora ob ponovni vrnitvi otrok ali mladostnik prinesti s seboj izpolnjeno “Tabelo za spremljanje zdravstvenega stanja“, ki jo je predpisal NIJZ.

Hvala za razumevanje in pomoč. Lepo pozdravljeni,

Alojzij Adamič, v. d. ravnatelja


9. 9. 2020

Spoštovani starši, osvežili smo protokol prijave učencev za vključevanje v oddelek podaljšanega bivanja, varstva in nočitev.

Protokol je dostopen na povezavi PROTOKOL PRIJAVE UČENCEV (7.9.2020)


12. 8. 2020

Spoštovani starši, v nedeljo, 16. avgusta nadaljujemo s počitniškim varstvom, kot je bilo načrtovano.

Pred vrnitvijo bi Vas rad posebej opozoril, da se v ustanovo učenci lahko vrnejo samo v primeru, da:

 1. so zdravi in brez simptomov okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 (Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Več…NIJZ),
 2. so vsi družinski člani oz. člani istega gospodinjstva zdravi oz. brez znakov okužbe,
 3. nihče od družinskih članov ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Če ste se pred kratkim vrnili oz. se vračate z dopusta z območij, za katere velja obvezna karantena, prosim, da se upošteva navodila pristojnih služb – zeleni, rumeni in rdeči seznam držav glede prehajanje državne meje.

Pred vrnitvijo vas bomo s strani ustanove poklicali (telefonska triaža), da dobimo vašo izjavo glede zdravstvenega stanja vašega otroka. Želimo zagotoviti varnost za vse učence in zaposlene, ki se vračajo v ustanovo.

Kot že napisano v predhodnem obvestilu, bomo v skladu z zmožnostmi tudi za učence, ki ostajajo v domači oskrbi do začetka pouka, omogočili individualne terapevtske obravnave (od ponedeljka, 17. 8. do ponedeljka, 24. 8. 2020).

Vse zainteresirane starše prosim, v kolikor želijo koristiti to možnost, da:

 1. se obvezno prijavijo.
 2. Prijave – v četrtek in petek (13. in 14. avgust) med 8.00 in 10.00 na telefonski številki 031 612 112 (vodja terapij Ana Bajc).
 3. Terapije bodo potekale od ponedeljka, 17. 8. do ponedeljka, 24. 8. 2020.
 4. Za prijavljene veljajo enake omejitve, kot za učence, ki se vračajo v počitniško varstvo.

V primeru, da opazite kakršenkoli sum, ki bi kazal na okužbo vašega otroka ali kogarkoli v družini oz. oseb, s katerimi ste bili v stiku, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite.

Lep pozdrav
Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


24.7.2020

Spoštovani starši

Prvi del počitniškega varstva zaključujemo, žal ne na način, kot smo si želeli in načrtovali.

Ustanova se danes za 3 tedne zapira (25.7. – 16.8.), v tem času bomo izvedli načrtovana vzdrževalna dela – prenova hodnikov, dnevnih sob in sanitarij za učence v 1 nadstropju bivalnega dela. Dela bodo zaključena do 15. avgusta. Prepričani smo, da bo tudi to en kamenček (sicer res majhen, pa vendar) v mozaiku k boljšim pogojem za delo v naprej.

Načrtujemo, da se s 16. avgustom v počitniško varstvo vrnejo vsi učenci, ki so prijavljeni. Upam, da bo kljub ne preveč obetavnim napovedim glede epidemiološkega stanja možna vrnitev za vse učence v obliki, kot smo prvotno načrtovali izpeljavo počitniškega varstva, tako za dnevno kot celodnevno vključene učence.

Poleg tega bomo, če bodo razmere dovoljevale, s 17. avgustom omogočili tudi vključevanje v terapevtske obravnave tudi za tiste otroke, ki bodo do začetka pouka ostali v domači oskrbi in jih boste starši lahko pripeljali v center. Način bo zelo verjetno enak, kot v mesecu maju.

Pouk od 1. septembra bomo izvajali v skladu z zahtevami NIJZ.
Več bo glede tega znanega v mesecu avgustu, ko bodo na podlagi ocene epidemiološkega stanja odgovorni na NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in ZRSS (Zavod RS za šolstvo) sprejeli odločitev glede modela izobraževanja.
Posebej z zavodi, kot je naš, bodo zaradi specifičnih potreb sprejeli skupaj s vodstvom zavoda usmeritve, prilagojene našim in vašim potrebam. Pripravili smo predlog, ki ga bomo v razmislek poslali pristojnim službam. Verjamem, da bomo znali, zmogli in tudi dejansko lahko izvedli načrt, da se ne ponovi črni pomladanski scenarij.

Vam želim lepe in prijetne počitnice 🙂 , da se odpočijete kljub vsemu delu in obvezam, ki vas vsakodnevno zaposlujejo. Pozdrav vsem učencem, ki so že in danes še pridejo domov.
Da se po počitnicah zopet srečamo polni energije in volje za skupno pot naprej.

Posebej lep pozdrav vsem učencem, ki v so tem času zaključili s šolanjem pri nas, prav tako vam staršem. Vam vsem želim veliko lepega na tej novi poti.
Žal se nisem uspel posloviti od vsakega posebej, upam, da se kdaj spet srečamo in rečemo besedo ali dve. Vedno ste lepo vabljeni v našo sredino, če vas pot zanese v Vipavsko dolino 🙂

Lep pozdrav
Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


5.7.2020: Zaradi pojava okužb s COVID-19 v Vipavi se spreminja režim dela in organizacija počitniškega varstva za učence v CIRIUS Vipava.

Organizacija varstva je že sicer prilagojena novonastalim razmeram epidemije (manjše skupine, ločenost skupin, higiena rok in uporaba zaščitne opreme). Zaradi pojava okužb v Vipavi v tem trenutku ukrepe dodatno stopnjujemo. Delo bo potekalo v omejenem (zmanjšanem) obsegu ob strogem upoštevanju preventivnih ukrepov za preprečevanje pojava oz. širjenja okužb. S starši vključenih otrok bo opravljen telefonski pogovor o možnostih vključitve v varstvo oz. o tem, da otrok ostane v domači oskrbi. Ukrep velja do zapiranja ustanove 24. 7. 2020.
Ponovno odprtje ustanove in nadaljevanje počitniškega varstva (16. avgust)  bomo oblikovali na podlagi epidemiološke situacije in navodil NIJZ in MIZŠ v začetku avgusta.


12.03.2020 – obvestilo glede zaprtja šol (obdobje 16. – 29.marec)


11.03.2020


3.3.2020 – Priporočila za ravnanje v zvezi s pojavom Koronavirusa (SARS-CoV-2)

 • na spletnem mestu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so na razpolago ažurne  informacije v zvezi s trenutnim stanjem v RS ter z jasnimi in strokovnimi navodili za ravnanje.
 • V CIRIUS Vipava smo iz preventivnih razlogov sprejeli ukrepe za omejeno gibanje za starše otrok, obiskovalce in druge osebe, ki so vezane na vsakodnevno poslovanje ustanove. Vljudno vas prosimo, da se napotkov držite, ker s tem prispevate k bolj varnemu delu in dobremu počutju otrok in mladostnikov, zaposlenim pa omogočite lažje in varnejše opravljanje del in nalog. Obvestilo o omejenem gibanju v ustanovi je izobešeno tudi na vhodnih vratih ustanove.
 • OBVESTILO ZA ZAPOSLENEOBVESTILO ZA STARŠEOBVESTILO ZA PREVOZNIKE

Hvala za razumevanje in sodelovanje in sodelovanje


5.3.2020 – Šola za starše 2020 – VZGOJA – NAŠA, MOJA, TVOJA – JAZ ČUTIM DRUGAČE, predavanje v Lavričevi knjižnici Ajdovščina

27.2.2020 Šola za starše 2020 – VZGOJA – NAŠA, MOJA, TVOJA – VARNA NOŠNJA ŠOLSKE TORBE

Vabilo na zbor staršev in obvestilo o velikonočnih praznikih

Obvestilo – poletne počitnice

Prijava – šolska prehrana

Prijava – OPB