Skoči na glavno vsebino

Jedilnik

Jedilnik kuhinje CIRIUS Vipava za učence in zaposlene. Vsak dan je pri zajtrku na razpolago košara jabolk.

3.6.-9.6.2024

10.6.-16.6.2024

ODJAVA OBROKOV

Starši odjavijo posamezni obrok oziroma obroke:
– S pisnim obvestilom na elektronski naslov: prehrana@cirius-vipava.si
ALI
– Po telefonu na 05 36 55 200 (tajništvo)
Obrok za odsotnega učenca so dolžni starši odjaviti pravočasno. Ob odjavi obroka morajo starši
navesti tudi obdobje, za katerega odjavljajo obrok oziroma obroke.

Odjave, posredovane do:
– do 8:00 bodo upoštevane v tekočem dnevu
– po 8:00 bodo upoštevane od naslednjega dne dalje
Neodjavljeni obroki bodo zaračunani po ceniku.

Kadar je učenec odsoten zaradi dejavnosti, ki jih organizira center (športni, kulturni, tehnični,
naravoslovni dnevi; šola v naravi, ekskurzije, izleti, srečanja, specialistični pregledi zunaj Centra,
ipd) obroke odjavi organizator (strokovni delavec Centra – mentor, učitelj, vzgojitelj, terapevt,
medicinsko osebje, itd.).

Več o odjavi obrokov si lahko preberete v pravilniku o šolski prehrani, ki je objavljen na naši spletni strani med dokumenti (11. člen Pravilnika o šolski prehrani).

Dostopnost