Skoči na glavno vsebino

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

Šola v naravi

Šolo v naravi za učence OŠPP z NIS izvajamo običajno v 5. razredu. Namenjena je predvsem plavanju in spoznavanju Slovenske obale.  Veliko časa posvetimo samostojnosti pri vseh aktivnostih: pri urejanju, pri  igri, pri obrokih, pri druženju in šolskih nalogah, ki se nekoliko razlikujejo od tistih v razredu.  Učence navajamo na primerno obnašanje v zunanjem okolju preko celega dne.


Tabor na Kovku

Za vse učence OŠPP- z NIS izvajamo dvodnevni tabor na Kovku v taborniškem domu. Narava nam tam daje možnosti za  učenje taborniških veščin, spoznavanje gozda in njegovih prebivalcev, v večernem času si ogledamo nočno nebo in poimenujemo nekatera nebesna telesa in ozvezdja. Predvsem pa se urimo v samostojnosti pri kuhanju in samourejanju. Učenci si najbolj zapomnijo številne igre in večerna druženja.


Šola smučanja

Šola smučanja je oblika pedagoške dejavnosti, ki poleg usvajanja smučarskih znanj ponuja številne izkušnje gibanja v naravi, prilagajanja na novo okolje, situacije, ljudi. Preko številnih spremljajočih aktivnosti uresničujemo načela doživljajske pedagogike. Pedagoški cilji so postavljeni na osebna področja mladih, na socialno, motorično in kognitivno področje.
Šolo smučanja organiziramo od leta 1991 neprekinjeno vsako leto v januarju na Mariborskem Pohorju. Šolo smučanja izvaja multidisciplinarni tim: licencirani učitelji smučanja, terapevt in medicinski delavec. Učenci usvajajo smučarske veščine po korakih; od hoje, drsenja, spusta po položnem terenu s pomočjo in samostojno, klinastega zavijanja, do enostavnih paralelnih zavojev. Učenje smučanja poteka v majhnih skupinah ali individualno glede na značilnosti in predznanje posameznikov.
Teden, ki ga učenci preživijo na Pohorju, je teden navajanja na večjo samostojnost pri vseh dnevnih opravilih in pripravah na smučarski dan.

Naši smučarji se redno udeležujejo zimskih tekmovanj Specialne olimpiade Slovenije. Nastopili so na mnogih Svetovnih igrah Specialne olimpiade in osvojili številne medalje:

  • Schladming – Avstrija, 1993;
  • Toronto – Kanada, 1997;
  • Anchorage – Aljaska 2001,
  • Nagano – Japonska 2005;
  • Boisie- Idaho 2009;
  • Pjong chang – Južna Koreja 2013.
Dostopnost