VARSTVO UČENCEV (vikendi in počitnice)

A – prijava v varstvo – OKTOBER 2022 – OBRAZEC

B – število prijavljenih v varstvo – PREGLED PRIJAV.

C – prijava v počitniško varstvo – NOVEMBER 2022OBRAZEC

D – število prijavljenih v počitniško varstvo – PREGLED PRIJAV

E – NAČRT odprtosti ustanove v času počitnic in vikendov v š. l. 2022-23

F – CENIK – prodaja blaga in storitev na trgu (veljavnost od 1. 9. 2022)


ŠOLSKA PREHRANA

Priloga 1: Zahtevek za zagotavljanje brez-kazeinske in/ali brez-glutenske diete

Priloga 2:_Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka

Priloga 3:_Prijava_učenca_na_šolsko_prehrano