Skoči na glavno vsebino

Izjava o dostopnosti

Zavod  se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.cirius-vipava.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti se nanaša na celoten Cirius Vipava – www.cirius-vipava.si

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh šole, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.

Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

Cirius Vipava se zavezuje omogočati dostopnost www.cirius-vipava.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDSMA) ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Dostopnost

 • Z vtičnikom oz. orodjem SOGO Dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v spodnjem levem kotu začetne strani www.cirius-vipava.si, mogoče ga je aktivirati s kombinacijo tipk ALT + A. Orodje omogoča:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
  • ustavljanje premikov,
  • podčrtovanje povezav,
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Spletna stran je izdelana v okolju teme Divi, zato ima vključen vtičnik “Divi Accessibility”, ki temo Divi dopolni s funkcijami za skladnost standardu SIST EN 301 549 V2.1.2 in deluje v sodelovanju z vtičnikom SoGo Accesibility.
 • Z vtičnikom oz. orodjem Arnes Preskoči na vsebino je spletna stran prilagojena tako, da se lahko z gumbom TAB uporabnik enostavno premika po vsebini in spletnih straneh.
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Nekatera slikovna gradiva so opremljena z alternativnimi opisi.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo polje za iskanje na desni strani menija.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom na gumb DOMOV ali IKONO ŠOLE takoj vrnemo na izhodiščno stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.
 • Naše spletišče ustrezno posodabljamo s smernicami Arnesa (www.arnes.si) in jih ažurno posodabljamo. Zadnje smernice so dostopne na povezavi: https://www.arnes.si/dostopnost-spletisc-vrtcev-osnovnih-in-srednjih-sol/

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče Cirius Vipava je je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Cirius Vipava nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.
• Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov.
• Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
• Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so ceniki, obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
• Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
• Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
• Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.
• Posamezne vsebine so integrirane v spletno stran preko iframe-om oz. okvirjev, zato lahko prihaja do nedelovanja ali popačenega prikaza vsebine.
• Posamezne vsebine so vezane na platforme drugih ponudnikov vsebine – Arnes Video, Youtube. Prizadevamo si, da v sodelovanju z zunanjimi ponudniki tudi le-ti prilagajajo vsebine skladno z zakonodajo ZDSMA.
• Različne kompleksne tabele s podatki.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Cirius Vipava, se lahko dobijo tudi na:
• telefonski številki: +386 5 36 55 203
• elektronski pošti: info@cirius-vipava.si
• navadni pošti: Cirius Vipava, Vojkova 33, 5271 Vipava
• osebno na: Cirius Vipava – tajništvo, Vojkova 33, 5271 Vipava

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov info@cirius-vipava.si. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena dne 03. 08. 2022
Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana dne 20.04.2023
Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2021.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:
Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si


Dostopnost