Skoči na glavno vsebino

VZGOJNI PROGRAM

Glavni cilji vzgojnega programa so optimalni razvoj otrokovih individualnih psihičnih, fizičnih in socialnih sposobnosti, samostojnosti pri skrbi zase ter vključevanje v vsakdanje socialno okolje.

      Pri delu upoštevamo NAČELA DOMSKE VZGOJE, ki temeljijo :

 • na timskem delu-sodelovanje  z vsemi strokovnimi delavci, ki so kakorkoli v okviru svojega dela povezani z učencem

načelu individualizacije- naša naloga  je, da oblikujemo vzgojno delo v skladu z individualiziranim programom vsakega učenca, cilji, ki jih želimo doseči glede na individualne posebnosti vsakega posameznika

 • načelu pozitivne vzgojne usmerjenosti,
 • načelu aktivne vloge in soodgovornosti otroka v procesu lastnega razvoja,
 • načelu sodelovanja z družino,
 • in vključevanja v okolje.

S sistematičnim in načrtnim delom želimo:

 • razvijati in širiti otrokove potenciale,
 • preprečevati nastajanje čustvenih in vedenjskih motenj,
 • razvijati in utrjevati kulturne, socialne, delovne, higienske in učne navade,
 • razvijati otrokovo družbeno funkcioniranje,
 • skrbeti za otrokov celostni kognitivni razvoj
 • navajati na kulturo bivanja
 • organizirati dejavnosti za otrokovo osebnostno in socialno vključevanje
 • ter krepiti pozitivno samopodobo.
Dostopnost