V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (CIRIUS Vipava) že od leta 2017 izvajamo projekt Program dodatnega usposabljanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vanj so vključeni učenci iz prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom in iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja in so stari od 14 do 26 let.

Projekt je namenjen vključevanju oseb s posebnimi potrebami v delovno okolje. Cilj projekta je, da učenci spoznavajo različne oblike zaposlovanja, delovna opravila in možnosti nadaljnjega šolanja. Učitelji in mentorji jim pomagajo pri iskanju ustrezne zaposlitve in pri aktivnejšem vključevanju v socialno okolje. Nekateri so gibalno ovirani, imajo težave z govorom ali druge primanjkljaje, zato potrebujejo pri tem vključevanju posebno podporo.

Učenci tedensko ali dvakrat mesečno odhajajo k delodajalcu. Zaposleni mu dodeli določeno nalogo, ki jo učenec opravi ob pomoči mentorja. V letošnjem šolskem letu sodelujemo z različnimi delodajalci: Občina Vipava, Frizerski salon Klara, Kamp Tura, TAXA Ajdovščina, Avtohiša Lavrenčič, pralnica v dijaškem domu Škofijske gimnazije Vipava, TIC Vipava, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Klekljanje KETE, Trgovina DM, Zavod PRISTAN. Vsem smo zelo hvaležni, da so nas sprejeli in nam vedno pripravijo zanimivo delo: pisarniška dela (spenjanje, luknjanje, zlaganje v registrator, uničevanje dokumentov, vnašanje podatkov, opremljanje ovojnic, tiskanje, fotokopiranje), čiščenje avtomobilov, okolice, zlaganje izdelkov na police, zavijanje knjig, urejanje po abecednem ali kronološkem vrstnem redu, druženje in pomoč starejšim, likanje in zlaganje perila, nega las, izdelava nakita … Tako učenci spoznavajo različne poklice, pridobivajo različne izkušnje na delovnem mestu in razvijajo svoja močna področja in interese.

Mentorji učencem pripravimo različne aktivnosti tudi v našem Centru: učenci skrbijo za kokoši in kokošnjak, vrt in zelišča, pripravijo zeliščno sol, različne čaje, čistijo okolico, skrbijo za ločevanje odpadkov, zbirajo plastične pokrovčke, fotografirajo znamenitosti Vipave, pripravijo voščilnice, koledar, razglednice o Vipavi, fotografsko razstavo, snemajo s kamero in snemalnikom zvoka ter pripravijo film, drugim tudi javno predstavijo svoje delo pri projektu. Mentorji poskušamo učencem prilagoditi dejavnosti tako, da jih zmorejo opraviti in da so ob tem uspešni in zadovoljni z opravljenim delom. S tem pridobivajo izkušnje, ki jih bodo potrebovali v življenju, pri delu ali vsakodnevnih opravilih.

Te izredne razmere, ko naše šole samevajo in ne moremo nadaljevati našega dela niti pri delodajalcih niti v centru, so nas postavile pred izziv, da iščemo nove poti pridobivanja delovnih in drugih izkušenj kar v domačem okolju. Že pridno sodelujemo, ustvarjamo in čakamo, da pokažemo, česa vse se bomo v tem času naučili, spoznali in doživeli. Da bi le bili vsi zdravi!

Veseli bomo, če nas obiščete na spletni strani projekta http://pdu.cirius-vipava.si/.

Mentorica Adrijana Lampe Mikuž

 

Dostopnost