Prispevek RTV Slovenija, Bodi športnik, CIRIUS Vipava, september 2017

Bodi športnik – Igraj se zmano