+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

eTwinning

TwinningeTwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delamo v šolah po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Člani skupnosti eTwinning so člani zelo živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.
Jeseni 2017 smo se pridružili projektu Different but the same, v katerem smo sodelovali s šolami vzhodne Evrope (Slovaška, Poljska, Hrvaška). Sodelovanje je bilo plod udeležbe na kontaktnem seminarju v Bratislavi, katerega se je udeležil Lojze Adamič. V projekt smo se vključili z namenom pokazati, da smo si kljub različnosti vsi bolj ali manj podobni.

Pred Veliko nočjo pa smo odprli svoj projekt Prazniki prebujanja pomladi, pri katerem smo sodelovali z OŠ Danilo Lokar Ajdovščina, OŠ Avgust Černigoj Trst iz Italije in Osnovno školo Ante Starčević Rešetari iz Hrvaške.

Ciljna skupina projekta so bili predšolski in šolski otroci ter mladostniki različnih vzgojno izobraževalnih programov, tudi osebe s posebnimi potrebami, njihovi mentorji, vzgojitelji, učitelji. Široko zastavljeni cilji so obrodili sadove. Znotraj projekta smo praznovali prvi pomladni dan, koledarsko pomlad, okrasili učilnico, izdelovali ptičke in cvetje iz papirja, blaga. Praznovali smo Veliko noč, spoznali navade Velike noči (barvali pirhe, pekli gnezdeca, menihe, oblikovali košarice), značilnosti in praznovanja prebujanja narave ( Gregorjevo, praznik luči, izdelovanje ladjic in spuščanje po reki; Jurjevanje, obešanje zelenih vejic na vrata hiš za srečo in dobro letino). Usvojili smo slovensko pesmico Koklja (avtorica: Lenčka Kupper) in jo dramsko uprizorili. Med nas smo povabili učence prilagojenega programa OŠ Danila Lokarja, skupaj smo se naučili staro slovensko igrico Pirhanje in jo tudi zaigrali. Sodelovali in družili smo s pritrkovalci iz Lokavca. Na njihovem obisku smo prisluhnili melodijam in spoznati tradicijo igranja na cerkvene zvonove.
V projektu smo se povezovali z zunanjimi institucijami in tudi znotraj naše hiše. Preko različnih aktivnosti smo povezali učence posebnega programa, avtističnega oddelka in otroke iz našega oddelka vrtca.

Projekti so dodana vrednost rednim oblikam izobraževanja, rehabilitacije in usposabljanja, ki ga izvajamo v CIRIUS Vipava. Bogatijo naše vsakodnevno delo z otroki, učenci in mladostniki. Veseli so, da se vidijo na računalniku, da njihove fotografije in izdelku potujejo po svetu, da spoznavajo druge kulture. Nekateri so še navdušeni, da lahko uporabljajo besede v tujem jeziku. Dosedanje delo v projektu je nova in prijetna izkušnja za vse. Mentorji se z veseljem podajamo novim izzivom naproti, iščemo nove ideje in se priključujemo modernemu načinu komuniciranja, iščemo nove načine poučevanja tudi za naše učence. Pri vsem tem pa seveda ne smemo pozabiti, da je najvažnejši oseben odnos in stik do učencev in sodelavcev, ki jim (nam) je vse to namenjeno.

Skupina za e-Twinning iz CIRIUS Vipava