+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Na 32. srečanju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, ki je 11.10 2019 potekalo v Murski Soboti je bilo glasilu Studenček iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava ponovno podeljeno priznanje za najkvalitetnejše otroško in mladinsko glasilo zavodov za usposabljanje republike Slovenije.

Kakšno glasilo je pravzaprav STUDENČEK nam najbolj približa obrazložitev, ki je bila podana na podelitvi:
»Glasilo Studenček je delo otrok in mladostnikov posebnega programa vzgoje in izobraževanja in programa OŠ z nižjim izobrazbenim standardom, ki so pod budnim očesom učiteljev in mentorjev celo šolsko leto skrbno načrtovali ter pripravljali vsebine glasila. Oblikovali so glasilo, ki je vsebinsko in likovno raznoliko. Iz glasila v celoti veje otroška ustvarjalnost. Predstavljeni spisi in zgodbice nas popeljejo skozi različne dogodke, posebne priložnosti in praznike. Sledijo si v zaporedju letnih časov, tako kot se šolsko leto začne in konča. Preberemo lahko besedila, ki so natipkana ter rokopise učencev, vsi prispevki pa so likovno obogateni. Risbe in ilustracije so polne barv, oblik in podob ter izžarevajo igrivost. Kot vsebine, tudi likovna dela sledijo letnim časom in dogodkom tako kot poteka šolsko leto.

Naj se simbolika imena glasila še naprej prenaša v naše delo- naj nove in nove ideje, misli, doživetja privrejo na dan, se zlivajo na papir in bogatijo delo in predanost učencev ter celotnega Centra.

ČESTITKE VSEM SODELUJOČIM!

Ivica Petrič

Dostopnost