Skoči na glavno vsebino

Teach Out

VODNA POT PO VIPAVI

Pouk zunaj z uporabo mobilnega telefona?! Zakaj pa ne?

Naša šola se nahaja v bližini centra Vipave, kar je za CIRIUS velika prednost. Učitelji in učenci iz naše ustanove se povezujejo z lokalno skupnostjo. Zelo dobro sodelujemo z občino, saj je Vipava majhno mesto, kjer se ljudje poznajo. Lokalni prebivalci Vipave nas dobro sprejemajo in vključujejo v vsakdanje življenje. To je zelo pomembno za integracijo učencev s posebnimi potrebami. Veliko jih  dela in pomaga posameznim obrtnikom, pomaga v trgovinah, v kampu, v knjižnici … Veseli smo, da lahko tako dobro sodelujemo z lokalno skupnostjo, katere del smo.

Pojdimo ven, narava in okolje nam ponuja več kot učilnice. Vse, kar je zapisano v knjigah, izhaja iz narave in naše okolice.  Potrebno je le odpreti oči, usmeriti ušesa, se dotikati s prsti, okusiti z jezikom in globoko vdihniti skozi nos. Tako pripravljeni čuti najdejo vse odgovore, ki jih iščemo.

V ta namen je bila oblikovana učna pot z imenom Vodna pot Vipava v aplikaciji Teach Out.

Video je narejen z namenom razširiti uporabo mobilne aplikacije Teach Out, ki vzpodbuja učenje na prostem. S pomočjo pametnega telefona in mobilne aplikacije Teach Out, ki je na voljo v trgovini z igrami, lahko sledimo učni poti skozi Vipavo. Med potjo rešujemo naloge, delamo poskuse, odgovarjamo na vprašanja …, občutimo reko in spoznavamo mesto s pomočjo nalog na pametnem telefonu.


VIPAVA WATHER PATH

Our school is located near the center of Vipava, which is a big advantage for our institution. Teachers and students from CIRIUS Vipava connect with the local community. We work very well with the municipality, craftsmen, because Vipava is a small town, where people know each other. The local people of Vipava receive us very well and include us in everyday life. This is very important for the integration of our students with special needs. Many of our students work and help individual craftsman, help in the shops, at the camping site, in the library… We are happy to be able to work so well with the local community, which we are part of.

The video is made with the aim of expanding the use of the Teach Out mobile app, which facilitates outdoor learning. With the help of a smart phone and the Teach Out mobile app, available at the play store, we can follow the path through Vipava. Along the way, we solve tasks, do experiments, answer questions… It is about feeling the river and getting to know the town with the help of assignments on the smart phone.

Dostopnost