Že 60 let je Bralna značka pri nas izvirna oblika dela z mladimi bralci oz. tistimi, ki to še postajajo. Njena vloga je spodbujati mlade k branju in dvigu bralne kulture pri njih. Geslo, ki nas vodi pri delu, je: Branje je za duha to, kar je telovadba za telo (R. Steele). S pomočjo BZ razvijamo bralne sposobnosti posameznika, njegovo bralno kulturo in pridobivanje književnega znanja.

V Cirius-u Vipava pri Bralni znački sodelujejo učenci iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Mentorici pri delu pomaga še članica in učiteljice razredničarke.
Učenci izberejo, preberejo, obnovijo, predstavijo prebrano besedilo- prozo in poezijo. Individualno se posvetimo vsakemu učencu, njegovim sposobnostim in željam. Želimo si, da bi učenci radi posegali po knjigah in z njimi lepo ravnali. S pomočjo motivacijskega gradiva, ki ga ob koncu šolskega leta podelimo kot priznanja za trud in sodelovanje pri branju, prebujamo tudi interese po širjenju obzorij naših učencev