Skoči na glavno vsebino

Kategorija: Interesne dejavnosti

Nabor strani interesnih dejavnosti

Ansambelska igra

Ansambelska igra

Vsakodnevno srečevanje učencev z glasbo pri pedagoškem in terapevtskem delu je v čim večji meri nujno in zaželeno. Učenci, ki so vključeni v INSTRUMENTALNO SKUPINO pa imajo na področju ansambelske igre nalogo, da pripravljajo...

KUHARSKI KROŽEK

KUHARSKI KROŽEK

V okviru Kuharskega krožka bomo pripravili različne jedi, napitke, sladice. Otroci bodo sodelovali proces pripravljanja hrane (npr. mešanje sestavin, razbijanje jajc, dodajanje sestavin …). Spoznavali bodo kuhinjo in pripomočke ter se učili osnovnih gospodinjskih...

LUTKOVNE URICE

LUTKOVNE URICE

Krožek poteka enkrat tedensko, natančneje ob torkih v obsegu ene šolske ure ter najpogosteje v sobah otrok. Z interesno dejavnostjo želimo otrokov svet obogatiti z lutkami. Poudarek je predvsem na slušnem, vidnem, tipnem zaznavanju...

SPRETNI PRSTKI

SPRETNI PRSTKI

Interesna dejavnost Spretni prstki temelji predvsem na dejavnostih za spodbujanje fine motorike. Vsak dan uporabimo tudi vaje za grobo motoriko, da sprostimo napetost v mišicah. Ure so načrtovane tako, da se prilagajamo vsakodnevni rutini....

GLASBENA DELAVNICA

GLASBENA DELAVNICA

V delo interesne dejavnosti vključujemo učence posebnega programa glede na vsebine aktivnosti. Poudarek pri delu je predvsem na sproščanju, izboljšanju in ohranjanju motoričnih spretnosti, na razvijanju slušne percepcije in pozornosti, petju,…Cilji: sproščanje ob glasbi,...

PRAVLJIČNO SPROŠČANJE

PRAVLJIČNO SPROŠČANJE

V interesno dejavnost »Pravljično sproščanje« je vključenih 12 otrok, različne starosti. Dejavnost poteka v ponedeljek in torek, po eno šolsko uro oz. 45 minut. Krožek poteka v sobah otrok v sporočenem vzdušju. Otrokom želimo...

INTEGRACIJA REFLEKSOV

INTEGRACIJA REFLEKSOV

Življenjski mejniki so za vsakega posameznika postavljeni preden se začenjamo zavedati. Vsak od nas ima pravico do varnega vstopa v življenje in prehajanja iz enega obdobja v drugega. To nam omogočajo primarni refleksi. Pri...

DRAMSKI KROŽEK

DRAMSKI KROŽEK

Umetniške dejavnosti so pomemben in spodbuden del učenja na različnih področjih. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine iz različnih miljejev s področij družbe, narave, jezika, matematike in gibalnih dejavnosti preko krajših dramskih besedil oz. uprizoritev,...

OUTDOOR

OUTDOOR

Opazovati svet okoli sebe, se učiti iz okolja, vsebine običajnega dela v učilnici usvajati v naravi; vse to in še marsikaj drugega ponuja interesna dejavnost Outdoor.Namenjena je vsem učencem, predvsem pa otrokom in mladostnikom,...

PLAVANJE

PLAVANJE

Interesna dejavnost plavanje deluje v okviru ŠŠD (Šolskega športnega društva). Vključeni so učenci različnih starosti in različnim nivojem znanja plavanja. Učenci, ki so dobro prilagojeni na vodo in šele začenjajo s prvimi plavalnimi zamahi...

INSTRUMENTALNA SKUPINA

INSTRUMENTALNA SKUPINA

Vsakodnevno srečevanje učencev z glasbo pri pedagoškem in terapevtskem delu je v čim večji meri nujno in zaželeno. Učenci, ki so vključeni v INSTRUMENTALNO SKUPINO, pa imajo na področju ansambelske igre nalogo, da pripravljajo...

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO

Na športnem področju smo vključeni v Specialno olimpiado Slovenije, ki se s svojim delovanjem aktivno vključuje v svetovno gibanje specialnega olimpizma. Slogan specialno-olimpijskega gibanje je: »Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj...

MLADI ŠPORTNIK

MLADI ŠPORTNIK

Program Mladi športnik je prilagojen športni program, ki poteka pod okriljem Specialne olimpiade. Namenjen je predšolskim otrokom z motnjo v duševnem razvoju od 2 do 7 let. Poudarek je na učenju različnih motoričnih veščin...

INSTRUMENTALNA SKUPINA

INSTRUMENTALNA SKUPINA

Učenci se učijo poslušanja zvoka in pihanja na flavto ter igranja na male instrumente. V programu je učenje pesmi Lev (Orffovi instrumenti) in Himalajski večer – vaja za kljunasto flavto. Učenci se bodo učili...

OBLIKOVANJE GLINE

OBLIKOVANJE GLINE

Na naših delavnicah se otroci srečajo z glino, pri kateri izvejo, razliko med umetniško in industrijsko keramiko, o različnih vrstah gline in se naučijo, da obstajajo različni načini oblikovanja. Predstavimo različne tehnike in različne...

VRTNARSKI KROŽEK

VRTNARSKI KROŽEK

Pri vrtnarskem krožku urejamo lončnice, gredice, visoke grede in skrbimo za urejenost in okrasitev vhoda v Center. Ob delu učenci spoznavajo in opisujejo različne rastline, se navajajo na skrb zanje ter rokujejo z različnimi...

LUTKOVNI KROŽEK

LUTKOVNI KROŽEK

Pri lutkovnem krožku se učimo predvsem rokovati z lutkami, vživeti se v posamezne junake, uporabljati domišljijo in sodelovati z drugimi. Mentorici za vsako srečanje pripravita enostavno zgodbico povezano z letnim časom ali s prazniki....

LIKOVNI KROŽEK

LIKOVNI KROŽEK

Pri likovnem krožku se učenci na različne načine srečujejo z likovno umetnostjo. Razvijajo svoje ustvarjalne in opazovalne spretnosti, urijo se v različnih veščinah in likovnih tehnikah, razvijajo svoj estetski čut in spoznavajo lepoto, harmonijo...

BAL-A-VIS-X

BAL-A-VIS-X

Bal-A-Vis-X je sistem natančno oblikovanih vaj, katerih zahtevnost se postopoma zvišuje ali znižuje in prilagaja osebam s posebnimi potrebami. Pri vajah pogosto uporabljamo tudi ravnotežnostno desko. Bal-A-Vis-X je serija vaj za ravnotežje (Balance), sluh...

ČUJEČNOST V SEBI IN OKOLJU

ČUJEČNOST V SEBI IN OKOLJU

Čuječnost je duševna sposobnost vsakega človeka. Pomeni pa tudi nabor tehnik in metod, s katerimi sistematično razvijamo to zavedanje. Tehnike vsebujejo  minute za dihanje, pregled telesa, preprosta prisotnost in čuječnost v gibanju. Vaje čuječnosti...

Dostopnost