Skoči na glavno vsebino

Obvestila

OBVESTILA – razno

petek, 25. november 2022

Namenitev dela dohodnine v šolski sklad CIRIUS Vipava

Spoštovani starši in skrbniki

Na vaš e-naslov smo vam posredovali dopis glede možnosti namenitve dela dohodnine za šolski sklad CIRIUS Vipava. Informacije in obrazci so na voljo tudi na naši spletni strani.

Veseli bomo, če boste del sredstev namenili v naš šolski sklad, saj bomo s temi sredstvi lahko še dodatno obogatili dejavnosti, namenjene učencem (nadstandardne storitve in za pomoč učencem pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno).

Vljudno vas naprošamo, da informacijo podelite s svojimi znanci in prijatelji. Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu CIRIUS Vipava, se najlepše zahvaljujemo.

Z lepimi pozdravi,

Marjeta Bratož, v. d. ravnateljice


petek, 26. avgust 2022 – okrožnica MIZŠ: Prostovoljna uporaba hitrega antigenskega testa za samotestiranjeponedeljek, 17. januar 2022

Spoštovani

Zaradi izrednega porasta števila okužb s koronavirusom smo s strani ministrstva (MIZŠ) prejeli okrožnico v zvezi s pridobivanjem potrdil o odrejeni karanteni s strani NIJZ. Prihaja do zamika izdaje uradnih potrdil. Okrožnica je dosegljiva tukaj.

Ob vsakem sumu oz. potrjenem primeru bomo ravnali v skladu z dosedanjo prakso. Vas prosimo za odzivnost, da učenca takoj po prejetem obvestilu zdravstvene službe oz. v najkrajšem možnem času odpeljete v domačo oskrbo. Trudimo se, da zagotovmo varno delo v šolskem okolju za največje število učencev. Učencem, ki so napoteni v karanteno, bomo še naprej zagotavljali podporo na domu, tako vsebine pouka kot terapevtske obravnave.

Hvala za odgovorno ravnanje in upoštevanje navodil.

Ostanite zdravi.

Lojze Adamič, ravnatelj


petek, 29. oktober 2021

Prilagam povezavo do dokumenta – PROTOKOL SAMOTESTIRANJA UČENCEV V OSNOVNIH ŠOLAH, ki ga je vlada RS sprejela 27.10.2021 in je v veljavi od 1.11.2021. Prosim, da si dokument natančno preberete in ukrepate v skladu z zapisanim.Ključni poudarki:

 1. testiranje je brezplačno in prostovoljno
 2. testirajo se vsi učenci
 3. IZJEME – otroci, ki obiskujejo vrtec in učenci 1. in 2. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PP VIZ)
 4. izvaja se 2x tedensko, praviloma v ponedeljek in sredo (učencem pripada 10 testov na mesec, ki jih s kartico zdravstvenega zavarovanja lahko dvignete v lekarnah).

Pa še to:

 1. Prosim za res odgovorno ravnanje, saj se razmere, povezane z epidemijo Covid-a, ponovno zelo zaostrujejo.
 2. Ponovno pozivam, da naj v šolo prihajajo SAMO ZDRAVI OTROCI IN UČENCI.
 3. Ob vsakem znaku na okužbo se pred vračanjem posvetujte z osebnim zdravnikom ali našo zdravstveno službo (ambulanta – 05 3655 211 ali 05 3655 212).
 4. V primeru, da se bodo pri otroku/učencu pojavili simptomi, vas bo kontaktirala naša zdravstvena služba (kot že do sedaj), da otroka odpeljete v domačo izolacijo in ravnate v skladu z navodili.
 5. Zaradi varnosti bomo še naprej izvajali omejen vstop v stavbo; otroke in učence bomo po ustaljeni praksi sprejeli in vam jih predali pred vhodom v avlo.

Hvala za vso pomoč in podporo. Ostanite zdravi! Lojze Adamič, ravnatelj


Vipava, 8.9.2021

Najprej se vam želim zahvaliti za dober začetek šolskega leta, za razumevanje glede sprejetih ukrepov, s katerimi želimo v največji možni meri zmanjšati možnost pojava okužb koronavirusa. Vsi ukrepi so sprejeti izključno s ciljem nadaljevati pouk in vse druge aktivnosti v ustanovi za vse učence. Če želimo, da bo temu tako, moramo vsi ravnati skrajno odgovorno.

Podajam nekaj dodatnih aktualnih informacij in pojasnil:

 1. POGOJ PCT

Med dejavnostmi, kjer morajo vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, je navedena tudi dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih. Ustanova je dolžna izvajati preverjanje izpolnjevanja pogoja za vse osebe, ki prihajajo in se vključujejo v šolsko okolje.

 1. SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Prostovoljno samotestiranje v domačem okolju izvedejo:

 • Učenci 7., 8. in 9. razreda
 • učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa
 • Samotestiranje se ne izvede, če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih (predlagamo v nedeljo zvečer).

Če oseba že izpolnjuje pogoj PCT, testiranja s testom HAG za samotestiranje ni potrebno izvajati.

V primeru pozitivnega rezultata testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.

Navedenim upravičencem pripada pet (5) testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju. Če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Starši, katerih otroci so vključeni v omenjene oddelke ste oz. boste na dom ta teden dobili potrdila o šolanju. Potrdila smo priložili v MOJ DNEVNIK učenca.

 1. NAJAVA OTROK ZA NOČITEV

Najava poteka po ustaljenem protokolu. Prosimo vas, da v ta namen na dan, ko učenec ostane v ustanovi za nočitev, priložite izpolnjen obrazec EPIDEMIOLOŠKA POIZVEDBA (obrazec ste prejeli po e-pošti)Izpolnite samo točko 1 in obrazec podpišete. Točko 2 izpolni zdravstvena služba v ustanovi.

 1. POZIV NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

NIJZ in minister za zdravje posebej poudarjajo in vzpodbujajo k odgovornemu pristopanju k SAMOTESTIRANJU in CEPLJENJU učencev starejših od 12 let. Glede cepljenja priporočam, da se posvetujete z osebnim zdravnikom.

Ponovno Vas lepo prosim, da V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI OTROCI!

Hvala. Ostanimo zdravi!

Lojze Adamič, ravnatelj


ponedeljek, 30. avgust 2021

Najprej en lep in prisrčen pozdrav vsem, posebej staršem učencev, ki se v letošnjem letu prvič vključujejo v našo ustanovo.

Začetek šolskega leta se nezadržno bliža in zato vam na tem mestu podajam na kratko za vas pomembne informacije. Veliko smo vam že posredovali, želim samo poudariti nekatere najbolj pomembne stvari:

 1. PRIHODI IN ODHODI otrok in učencev v/iz šole:
 • Zaposleni delavci ustanove učence prevzamejo/oddajo staršem oz. prevoznikom pred glavnim vhodom.
  Starše naprošamo, da – če res ni nujno potrebno – v stavbo ne vstopajo. Sicer je za starše otrok, vključene v oddelke vrtca in 1., 2. in 3. razreda vstop ob prihodu in odhodu otroka dovoljen brez izpolnjevanja pogoja PCT, vendar smo se zaradi zagotavljanja največje možne mere varnosti odločili za enoten pristop za vse udeležence.
  Prosimo za razumevanje.
 • VSTOP v stavbo šole je staršem in drugim obiskovalcem (iz drugih razlogov – sestanki, razgovori, prireditve,…) dovoljen izključno v primeru izpolnjenega pogoja PCT, ki ga je ob vstopu potrebno na zahtevo predložiti delavcu ustanove. Na vstopni točki (avla) bo zadolžen delavec prisoten od 7.00 – 9.00 in od 13.00 do 15.00. V primeru, da na vstopni točki ni prisotne osebe, je pred vstopom NUJNO poklicati na telefonsko številko 05 3655 211 (ambulanta) oz. 05 3655 200 (tajništvo). OBVEZNA JE UPORABA ZAŠČITNE MASKE v vseh notranjih prostorih IN RAZKUŽEVANJE ROK.
 • POSEBEJ POUDARJAMO – V šolo naj prihajajo SAMO ZDRAVI otroci/učenci, brez znakov okužbe oz. simptomov: vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave. V primeru pojava simptomov se pred vračanjem v šolo posvetujte z osebnim zdravnikom ali pokličite v ambulanto v ustanovi (telefon 05 3655 211).
  Prijazno vas prosimo, da se tega dosledno držite in s tem pomagate pri zmanjševanju možnosti za pojav večjega obsega okužb. Vse učence, ki bodo kazali kakršne koli znake obolenja, bomo primorani poslati v domačo oskrbo. Ob tem seveda tvegamo tudi izbruh okužb pri ostalih in posledično odrejene karantene za večje število zaposlenih in učencev.
 1. SAMOTESTIRANJE UČENCEV:
 • Samotestirajo se učenci 7., 8. in 9. razreda, ki se redno izobražujejo, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče.
 • Učencu ali dijaku zaenkrat pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja (učenci rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010), starejši pa z dodatnim potrdilom o vpisu.
 • Potrdilo vpisu oziroma potrdilo, da so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja.
 • Teste lahko prevzamete od ponedeljka, 30. 8. 2021, v katerikoli lekarni v Sloveniji enkrat mesečno.
 • Kako poteka samotestiranje – klikni na povezavo – podrobna navodila NIJZ.
 1. ORGANIZIRANI PREVOZI:
 • Usklajujemo še zadnje podrobnosti s prevozniki in občinami; vse informacije vam sporočimo jutri, v torek, 31.8. 2021. Hvala za razumevanje.

Želim vam lepe dni in lep začetek novega šolskega leta, ki bo za vse nas gotovo ponovno velik izziv.
Verjamem, da mu bomo skupaj kos!

Lojze Adamič, ravnatelj


četrtek, 10. 12. 2020

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 14. 12. 2020 dalje

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi epidemioloških razmer v državi sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
To pomeni, da se v skladu s Sklepom o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) vzgojno-izobraževalno delo še naprej izvaja na daljavo, razen v zavodih, ki so ustanovljeni za delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 1. Naši učitelji in drugi strokovni delavci bodo še naprej v stalnem stiku z vami in vašimi otroki, da naredimo največ, kar je v teh razmerah mogoče. Pouk in individualne terapevtske obravnave bodo potekali na daljavo.
 2. Prosimo vas, da pravočasno sporočite potrebo po zdravilih, da otrok – če jih potrebuje – ne ostane v času praznikov brez njih. Potrebe sporočite na e-naslov mateja.pilih@cirius-vipava.si
 3. NUJNO! Ponovno pozivam vse tiste starše, ki tega še niste storili, da pridobite potrdilo o zdravstvenem stanju vašega otroka/mladostnika pri izbranem  osebnem zdravniku in sicer glede na dokument »Dodatna opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake v času zaključka epidemije SARS – 2 – CoV (obisk vrtcev in šole), ki ga je izdal Razširjen strokovni kolegij za pediatrijo pri Ministrstvu za zdravje, 20.5.2020.
  Potrdilo NUJNO potrebujemo zaradi ustrezne organizacije dela z učenci, ki spadajo v »rizično« skupino, pri kateri se v primeru okužbe lahko  pričakuje težji potek bolezni.
 4. Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v PRAVLJIČNEM KOTIČKU – za vas in otroke naši sodelavci preberejo pravljico, vsak dan ob 17.30, vse do 23. decembra. (povezava)
 5. Za vas so naši sodelavci, skupaj z učenci pripravili novoletne voščilnice. Želimo vam jih ponuditi, da z njimi razveselite svoje bližnje, znance in prijatelje. Naročene voščilnice vam bomo poslali po pošti. Voščilnice bodo na ogled na naši spletni strani. Naročila voščilnic bodo mogoča v drugem tednu, o čemer vas še podrobno obvestimo. Za naročila bomo pripravili spletni obrazec, s katerim boste lahko oddali svoje naročilo.
 6. Zaradi izredno težke epidemiološke situacije smo se odločili, da bomo v času novoletnih praznikov zaprti. Ustanova se za vse zapira v četrtek, 24. 12. 2020 ob 17h in ostaja zaprta do nedelje, 3. 1. 2021. V primeru, da se ustanova odpre za pouk s 4. 1. 2021, bodo v nedeljo 3.1.2021 izvedeni organizirani prevozi za učence.

Hvala za vse lepe odzive in dobro sodelovanje. Ostanite zdravi.

Ostanite zdravi. Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


ponedeljek, 7. 12. 2020

Spoštovani

Na podlagi sklepa vlade RS (Uradni list, sobota 5. 12.2020) in navodila MIZŠ je vsakršno izvajanje dejavnosti v šolskih stavbah v tem trenutku prepovedano.

Zato tudi individualnih terapevtskih obravnav v ustanovi do nadaljnjega, žal, ne smemo izvajati. Glede na potrebe in možnosti bomo le-te nudili v obliki izvajanja na daljavo.

Trudili se bomo, da čimprej ponovno pridobimo dovoljenje, da se bodo individualne obravnave lahko izvajale v ustanovi.

Prosimo za razumevanje. Ostanite zdravi.

Lojze Adamič, v. d. ravnatelja

 

četrtek, 3. 12. 2020 (iz okrožnice MIZŠ)

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. To pomeni, da:

 • ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Izjema so zaposleni v zavodih in člani organov zavodov.
 • Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.
 • Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine, na območju, katere vrtec izvaja dejavnost.

1. Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi katerega se bodo na področju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščali po fazah:

 1. v oranžni fazi umirjanja (pod 1000 okužb / 1000 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se predvideva odprtje vrtcev in šol za 1. triletje ter osnovnih šol prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sprostile se bodo lahko tudi športne aktivnosti na prostem.
 2. rumeni fazi umirjanja (pod 600 okužb / 500 hospitaliziranih bolnikov s COVID-19) se osnovne šole odprejo v celoti. V šole se vrnejo tudi zaključni letniki srednjih šol.
 3. zeleni fazi umirjanja (pod 300 okužb) se odpravijo vse omejitve na področju vzgoje in izobraževanja ter športnih dejavnosti.
  Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi.

2. Izvajanje individualnih zdravstvenih obravnav od 7. 12. 2020

Z veseljem vas obveščamo, da smo uspeli s pobudo in dobili dovoljenje za izvajanje individualnih obravnav (terapije, zdravstvena nega) tudi v tem času izrednih razmer, ko pouk poteka še vedno samo na daljavo. Glede na izražene potrebe začnemo v ponedeljek, 7.12.2020. Ko bodo oblikovani urniki, vas sodelavci pokličejo in dan pred načrtovanim prihodom opravijo tudi telefonsko triažo (epidemiološka poizvedba) glede zdravstvenega stanja otroka.

Ostanite zdravi.

Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


Datum: četrtek, 26. 11. 2020

Spoštovani

Podajam vam ključne informacije iz pravkar prejete okrožnice MIZŠ:

 1. Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19.
 2. Od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih.
 3. V veljavi ostaja sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.
 4. Vrtci še naprej delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine, na območju katere vrtec izvaja dejavnost.
 5. Vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi je verjetnejša, če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji, od 7. 12. 2020 dalje. Dogovarjamo se, da se bodo v šole najprej vrnile učenke in učenci od 1. do vključno 3. razreda ter vsi otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojene in posebne programe.
 6. Istočasno se bodo odprli tudi domovi za učence s posebnimi potrebami.
 7. Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole naj sev skladu s priporočili NIJZ udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.

Zaradi izredno strogih omejitev in priporočil bo tudi po vrnitvi v šolo pouk potekal v prilagojeni obliki (stalne skupine – mehurčki, varnostna razdalja, higienski ukrepi, razkuževanje in zračenje,…). Vse potrebne informacije vam bomo podali takoj, ko bo znano, kdaj se zavod odpira. Ostanite zdravi.

Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


Datum: petek, 13. 11. 2020

Spoštovani

Podajam vam informacijo iz vsebine okrožnice MIZŠ z današnjega dne:

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.
Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter glasbenih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje. Zaprti ostajajo domovi za učence s posebnimi potrebami, v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poteka šolanje na daljavo, razen v tistih, ki so ustanovljeni za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Vrtci, ki delujejo v okviru šol in zavodov lahko še naprej nudijo nujno varstvo po predhodnem soglasju občine, v kateri delujejo.
Vrtci še naprej lahko delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, če tako odloči župan občine. Ponovno prosim župane občin, da pri sprejemanju sklepov enako obravnavajo potrebe staršev po nujnem varstvu v javnih in zasebnih vrtcih.

Iz navedb sledi, da bomo tudi nadalje delali na daljavo. Potrudili se bomo po naših najboljših močeh in po v naprej dogovorjenih poteh bodo strokovni delavci v kontaktu z vami in učenci.

Hvala za vse sodelovanje, podana mnenja in pobude. Ostanite zdravi.

Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


Datum: četrtek, 12. 11. 2020

Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 16. 11. 2020

Spoštovani starši in skrbniki

V tem trenutku (četrtek, 12.11. ob 17.25) še nismo prejeli nobene uradne informacije glede možnost izvajanja pouka v naslednjem tednu. Takoj, ko bodo uradne informacije na voljo, vas o tem obvestimo. Hvala za razumevanje.

Ostanite zdravi, Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


Datum: 5. 11. 2020

Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 11. 2020

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. Zaprti ostajajo domovi za učence s posebnimi potrebami.

POMEMBNO:

Varstvo otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odloči o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca se lahko šteje tudi kot višjo silo zaradi obveznosti varstva. V tem primeru morajo obvestiti delodajalca najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga. Delodajalec mora v postopku uveljavljanja povračila nadomestila plače, ko delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, vlogi priložiti tudi izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile
(tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

Več informacij vam podamo jutri, ko razredniki stopijo v stik z vami in se pogovorijo glede izvajanja pouka in sodelovanja v prihodnjem tednu.

Ostanite zdravi, Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


Datum: 30. 10. 2020

ZAPOSLENIM V CIRIUS VIPAVA, SVETU ZAVODA, SVETU STARŠEV, VSEM STARŠEM

Spoštovani,

danes (petek, 03. 10. 2020) smo prejeli okrožnico Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Obveščamo vas, da se s spremembo Šolskega koledarja 2020/2021 jesenske počitnice podaljšajo še za teden dni, in sicer od 2. 11. 2020 do 8. 11. 2020.

 • Center tako ostaja zaprt.
 • Individualne terapevtske obravnave v zavodu žal niso možne.

Za zavode, ki izvajamo prilagojene programe predšolske vzgoje velja, da bomo zagotovili nujno varstvo za otroke (če kateri od staršev, ki so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način).

Starši so ob prihodu otroka v vrtec dolžni vrtcu posredovati:
• dokazilo za oba starša, ki bodo podlaga za izkazovanje potrebe po nujnem dostopu vrtca (npr. potrdilo delodajalca, da starši opravljajo delo, ki je nujno za državo in družbo),
• podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženimi osebami (obrazec).

Potrebo po tovrstnem varstvu starši najavite do sobote, 31. 10. 2020 do 12.00 ure na e-naslov: tina.kodelja@cirius-vipava.si. Podatke potrebujemo zaradi organizacije dela.

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo. O vseh nadaljnjih odločitvah glede organizacije dela v času od 9. 11. 2020 dalje vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času.

Hvala za razumevanje in prijazen pozdrav.

Pripravili pomočnici v. d. ravnatelja: Mateja Kete Černe in Martina Žnidaršič


Datum: 28. 10. 2020

ZAPOSLENIM V CIRIUS VIPAVA, SVETU ZAVODA, SVETU STARŠEV, VSEM STARŠEM

Spoštovani,
obveščamo vas, da smo dne, 26. 10. 2020, na pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovili vlogo za priznavanje specifike odprtosti ustanove.
V vlogi smo utemeljili specifičnost potreb, ki jih imajo otroci in mladostniki, vključeni v našo ustanovo. Izpostavili smo tudi potrebe staršev. Predlagali smo, da nam dovolijo odprtost Centra za nujno varstvo tistih otrok in mladostnikov, ki le-to nujno potrebujejo (npr. starši, ki so zaposleni v za državo in družbo pomembnih službah; starši, ki so covid-19 pozitivni; starši, ki ne zmorejo imeti otroka, mladostnika doma). Seznanili smo jih tudi, da bomo pri zagotavljanju varstva upoštevali ukrepe NIJZ in zagotovili prisotnost zdravih zaposlenih.

Danes, 28. 10. 2020 smo iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prejeli odgovor.
Sporočajo nam: »da je prepoved zbiranja ljudi vladna odločitev, objavljena z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih v Uradnem listu.

Izjema so zavodi, kamor so otroci nameščeni po sklepu sodišča in tam živijo. Prav tako so izjema vrtci, ki zagotavljajo varstvo zaradi nujne zaposlenosti staršev. Takoj, ko se bodo ukrepi lahko začeli sproščati, boste o tem obveščeni, saj si na ministrstvu prizadevamo, da bi se ravno otroci s posebnimi potrebami in otroci iz drugih ranljivih skupin v šole in zavode vrnili prioritetno.«

Pomočnici v. d. ravnatelja sva se danes udeležili Videokonference za pojasnitev ukrepov in smernic za preprečitev širjenja okužb s SARS-CoV-2, na kateri je g. Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport izpostavil, da trenutno na ministrstvu še nimajo podrobnejših informacij, kako bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo v naslednjem tednu. Obstajajo možnosti podaljšanja počitnic še za en teden ali pa pouk na daljavo v celoti. Počakati moramo na odločitev strokovne komisije Vlade RS. Ko bomo imeli nadaljnje informacije, vas bomo obvestili.

Hvala za razumevanje in prijazen pozdrav.

Pripravili pomočnici v. d. ravnatelja: Mateja Kete Černe in Martina Žnidaršič


PS: V tem trenutku, ko so razmere izredno resne in je širjenje okužb izredno v porastu, vas VSE ponovno prosim, da dosledno spoštujete vsa navodila, ki jih prejemamo s strani pristojnih služb glede preprečevanja širjenja okužb.

Starši in skrbniki, prepričani smo, da je v tem trenutku najvarnejše okolje za vašega otroka domače okolje, kjer je izpostavljen najmanjšemu možnemu številu stikov. Kjub izzivom, katerim ste izpostavljeni in jih morate reševati bolj ali manj sami. Potrudili se bomo, kolikor je v naši moči, da vam ponudimo našo pomoč. Potekajo pogovori s civilno zaščito, da v primeru daljšega obdobja organiziramo pomoč družinam v smislu prostovoljcev za občasno varstvo vaših otrok na domu, seveda ob upoštevanju vseh potrebnih preventivnih ukrepov. Prav tako bomo – če bo potrebno in dovoljeno, ponudili možnost individualnih terapevtskih obravnav.

Predvidoma jutri vam podamo nove informacije glede dela v naslednjem tednu.

Ostanite zdravi.

Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


23.10.2020

Spoštovani starši in skrbniki

Na podlagi informacij s strani MIZŠ, prejetih danes (petek, 23.10.2020), smo ustanovo dolžni, žal, zapreti. To pomeni, da odpade tudi že organizirano vikend in počitniško varstvo (24. – 30. 10. 2020)

Nadaljnja navodila vam sporočimo po prejemu uradnih informacij (odlok vlade, okrožnica MIZŠ).

Prosimo za razumevanje. Ostanite zdravi.

v. d. ravnatelja: Alojzij Adamič


14.10.2020

Spoštovani starši in skrbniki

Prejeli smo obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, povezane z zadnjimi ukrepi vlade glede izvajanja pouka:

…zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:

 • osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
 • glasbene šole: pouk se izvaja na daljavo;
 • zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom: vsi programi se izvajajo v šoli oziroma zavodu;
 • domovi za učence s posebnimi potrebami: vzgojni program se izvaja v domu.

Druge informacije:

 1. Varstvo v času jesenskih počitnic – zaenkrat velja, kot predvideno – varstvo in program vrtca bo v skladu z načrtom izvedeno. V primeru izrednega poslabšanja stanja ali drugačnih navodil vas pravočasno obvestimo.
 2. ponovno pozivam – bodimo zelo odgovorni:
  • v šolo lahko prihajajo SAMO ZDRAVI UČENCI;
  • omejite stike na minimalno potrebne;
  • Redno preverjajte obvestila, prejeta s strani razrednikov in ustanove
 3. Uporabne povezave:
  1. Vlada RS – https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
  2. NIJZ – https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
  3. NIJZ – https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-gripi-v-sezoni-20202021

Samo z upoštevanjem in spoštovanjem ter odgovornim ravnanjem lahko upamo na ugoden izzid v boju proti pojavu okužb. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno pozdravljamo.

v. d. ravnatelja: Alojzij Adamič


Vipava, 10. 10. 2020

JESENSKE POČITNICE in organizirano varstvo

SPOŠTOVANI STARŠI in SKRBNIKI

Sporočamo vam, da jesenske počitnice po šolskem koledarju trajajo od ponedeljka, 26.10.2020 do petka, 30.10.2020. Organizirano varstvo otrok bo zagotovljeno od sobote, 24. 10. 2020, do petka, 30. 10. 2020 do 17.00 ure.

V soboto, 31. 10. 2020 in v nedeljo, 1. 11. 2020 bo Center v skladu z letnim delovnim načrtom (LDN) zaprt.
Učenci bodo v petek, 23. 10. 2020 odhajali domov z organiziranim prevozom po običajnem urniku. V šolo se z organiziranim prevozom vračaja v  nedeljo, 1. 11. 2020 ali v ponedeljek, 2. 11. 2020.

Prosimo, da potrebo po varstvu z izpolnjeno prijavnico sporočite najkasneje do  srede, 14.10.2020.  Prijavnico izpolnite na spletni strani ustanove – PRIJAVA – počitniško varstvo ali jo:

 1. pošljete po pošti na naslov CIRIUS Vipava, Vojkova ulica 33, 5271 Vipava ali
 2. pošljete po e-pošti na naslov jerica.medvescek@cirius-vipava.si ali
 3. priložite v MOJ DNEVNIK in jo otrok prinese v šolo; (obvestite tudi razrednika).

Zaradi naše evidence vas naprošamo, da prijavnico izpolnite tudi v primeru, da varstva ne potrebujete.

 V primeru kakršnih koli težav se obrnite na razrednika  ali pokličite v svetovalno službo (ga. Jerica Medvešček, 05 3655 202) ali v tajništvo (ga. Lilijana Volk, 05 3655 200)

Razvojni oddelek vrtca bo v času jesenskih počitnic normalno obratoval. V kolikor bodo v program vrtca prijavljeni manj kot trije otroci, bo skupina združena z učenci, vključenim v počitniško varstvo.

Prijavnica ( za tiskanje) – počitniško in vikend varstvo


EPIDEMIOLOŠKO STANJE

V luči najnovejšega epidemiološkega stanja in hitrega širjenja okužb v Sloveniji vas prijazno prosim, da v skladu z navodili NIJZ spoštujemo priporočila za varovanje zdravja in preprečevanja širjenja okužb. Zato vas ponovno pozivam, da:

 1. dosledno spoštujete in upoštevate navodilo, da v Center prihajajo le zdravi otroci in mladostniki.
 2. V primeru bolezenskih znakov, ki so lahko tudi blagi, kot so prehladni znaki (zamašen nos, prebavne težave, nenadne izgube vonja, motnje okusa, glavobol, bolečine v žrelu, občutek težkih nog, utrujenost, kratkotrajno in blago povišana telesna temperatura), ali bolj izraziti kot so visoka vročina, kašelj in težko dihanje, je svetovan odvzem brisa na novi korona virus.
 3. V kolikor bris ni bil odvzet in so znaki bolezni združljivi s COVID-19, četudi so zelo blagi, se otrok ali mladostnik lahko vrne v Center šele 14 dni po umiritvi bolezenskih znakov.
 4. V primeru več dnevne odsotnosti iz Centra mora ob ponovni vrnitvi otrok ali mladostnik prinesti s seboj izpolnjeno “Tabelo za spremljanje zdravstvenega stanja“, ki jo je predpisal NIJZ.

Hvala za razumevanje in pomoč. Lepo pozdravljeni,

Alojzij Adamič, v. d. ravnatelja


9. 9. 2020

Spoštovani starši, osvežili smo protokol prijave učencev za vključevanje v oddelek podaljšanega bivanja, varstva in nočitev.

Protokol je dostopen na povezavi PROTOKOL PRIJAVE UČENCEV (7.9.2020)


12. 8. 2020

Spoštovani starši, v nedeljo, 16. avgusta nadaljujemo s počitniškim varstvom, kot je bilo načrtovano.

Pred vrnitvijo bi Vas rad posebej opozoril, da se v ustanovo učenci lahko vrnejo samo v primeru, da:

 1. so zdravi in brez simptomov okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 (Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Več…NIJZ),
 2. so vsi družinski člani oz. člani istega gospodinjstva zdravi oz. brez znakov okužbe,
 3. nihče od družinskih članov ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Če ste se pred kratkim vrnili oz. se vračate z dopusta z območij, za katere velja obvezna karantena, prosim, da se upošteva navodila pristojnih služb – zeleni, rumeni in rdeči seznam držav glede prehajanje državne meje.

Pred vrnitvijo vas bomo s strani ustanove poklicali (telefonska triaža), da dobimo vašo izjavo glede zdravstvenega stanja vašega otroka. Želimo zagotoviti varnost za vse učence in zaposlene, ki se vračajo v ustanovo.

Kot že napisano v predhodnem obvestilu, bomo v skladu z zmožnostmi tudi za učence, ki ostajajo v domači oskrbi do začetka pouka, omogočili individualne terapevtske obravnave (od ponedeljka, 17. 8. do ponedeljka, 24. 8. 2020).

Vse zainteresirane starše prosim, v kolikor želijo koristiti to možnost, da:

 1. se obvezno prijavijo.
 2. Prijave – v četrtek in petek (13. in 14. avgust) med 8.00 in 10.00 na telefonski številki 031 612 112 (vodja terapij Ana Bajc).
 3. Terapije bodo potekale od ponedeljka, 17. 8. do ponedeljka, 24. 8. 2020.
 4. Za prijavljene veljajo enake omejitve, kot za učence, ki se vračajo v počitniško varstvo.

V primeru, da opazite kakršenkoli sum, ki bi kazal na okužbo vašega otroka ali kogarkoli v družini oz. oseb, s katerimi ste bili v stiku, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite.

Lep pozdrav
Lojze Adamič, v. d. ravnatelja

Dostopnost