Tajništvo: Lilijana Volk, tel: 05 3655 200, fax: 05 3655 225,

e-pošta: tajnistvo@cirius-vipava.si


Ravnatelj: Alojzij Adamič, tel: 05 3655 201, e-pošta: lojze.adamic@cirius-vipava.si


Pomočnica ravnatelja: Mateja Kete Černe, tel: 05 3655 213 (zbornica), e-pošta: mateja.kete-cerne@cirius-vipava.si 


Pomočnica ravnatelja: Marjeta Bratož, tel:  05 3655 213 (zbornica), e-pošta: marjeta.bratoz@cirius-vipava.si


Pomočnica ravnatelja: Petra Rijavec, tel: 05 9355 232, e-pošta: petra.rijavec@cirius-vipava.si


Svetovalna delavka: Tina Koren, tel: 05 3655 202, e-pošta: tina.koren@cirius-vipava.si


Psihologinja: Nadja Jejčič, tel: 05 3655 214, e-pošta: nadja.jejcic@cirius-vipava.si


Vodja zdravstveno-negovalne službe: Monika Kariž, tel: 05 3655 212, e-pošta: monika.kariz@cirius-vipava.si


Vodja terapij: Matejka Moderc, tel: 05 3655 209, e-pošta: matejka.moderc@cirius-vipava.si


Računovodja: Polonca Volk, tel: 05 9355 231, e-pošta: polonca.volk@cirius-vipava.si