Skoči na glavno vsebino

DELOVNA TERAPIJA

DELOVNA TERAPIJA je zdravstvena stroka, ki se osredotoča na terapevtsko uporabo vsakodnevnih aktivnosti (okupacij), s katerimi se posamezniku ali skupini omogoči sodelovanje v vlogah, navadah in rutinah, ki jih izvaja doma, v šoli, na delovnem mestu, v skupnosti ali drugih okoljih (AOTA, 2014).
Glavna naloga delovnih terapevtov, ki se pri svojem delu srečujemo z otroki in njihovimi družinami, je, da podpremo otrokove sposobnosti, prilagodimo ali spremenimo okolje ter tako podpiramo sodelovanje in vključevanje v:

DNEVNE AKTIVNOSTI:

 • učenje oblačenja in slačenja,
 • učenje ustne higiene,
 • učenje hranjenja in prehranjevanja,
 • vključno z uporabo prilagojenega pribora in drugih pripomočkov skrb za urejen videz,
 • učenje samostojnega kopanja in tuširanja,
 • učenje nege osebnih pripomočkov,
 • trening uporabe komunikacijskih pripomočkov,
 • gospodinjske aktivnosti,
 • učenje nakupovanja in plačevanja,
 • vključevanje v zaposlitvene aktivnosti,
 • obvladovanje ožjega in širšega okolja.

ŠOLSKE AKTIVNOSTI / DELO:

 • trening grafomotoričnih spretnosti,
 • prilagajanje in svetovanje pri izbiri šolske opreme,
 • učenje dela z računalnikom,
 • trening uporabe prilagojenih pripomočkov: tipkovnica, računalniška miška, zaslon,…

PROSTI ČAS:

 • interesne dejavnosti,
 • igra.

Delovne terapevtke pri delu z otroki uporabljamo različne koncepte in metode dela. Naš cilj je, da otrok znanja iz delovno terapevtske obravnave, ki potekajo v individualni ali skupinski obliki, prenese v vsakodnevno življenje.
Delovne terapevtke svetujemo pri izbiri medicinsko tehničnih pripomočkov. Z učenci, ki pridobijo medicinsko tehnični pripomoček, izvajamo trening uporabe.


SENZORNA INTEGRACIJA

Senzorna integracija je nezaveden proces v možganih, v katerem otrok prepozna, organizira, interpretira in uravnava občutke iz svojega telesa in okolice tako, da lahko učinkovito deluje v okolju.
Preko čutov (tip, gibanje, gravitacija, položaj telesa, sluh, vid, vonj, okus) možgani pridobivajo informacije o dogajanju v in okoli nas. Vse te informacije morajo možgani primerno organizirati, razvrstiti, usmeriti ali označiti kot (ne)pomembne.

S tem, ko otrok uspešno obdeluje senzorne informacije že v zgodnjem otroštvu, tvori temelje za motorični, kognitivni, socialni in čustveni razvoj. Taktilni, vestibularni in proprioceptivni čuti so podlaga za razvoj spretnosti, ki jih potrebujemo pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti. Senzorna integracija omogoča otroku uspešno vključevanje v vsakdanje aktivnosti doma, v vrtcu, šoli in pri igri z vrstniki.

V okviru delovne terapije izvajamo terapijo senzorne integracije po dr. Ayres-ovi, kjer v posebno urejenem prostoru v kontekstu igre otrokom nudimo različne senzorno bogate aktivnosti. Preko njih otrok spoznava svoje telo in svet okoli sebe, pridobiva nove spretnosti in se ustrezneje odziva na različne izzive okolja in učenja.

Dostopnost