To interesno dejavnost smo letošnje šolsko leto ponudili na novo. Osredotočili smo se na otroke z TTMDR. S petjem različnih pesmi ob spremljavi inštrumentov skušamo kvalitetno preživljati prosti čas in se skupaj poveseliti. Upoštevamo želje otrok. Zaradi virusa COVID-19 smo jo žal izvedli le trikrat.