Zaposleni

ADMINISTRACIJA IN SKUPNE SLUŽBE

RAVNATELJ: Alojzij Adamič

POMOČNICI RAVNATELJICE: Mateja Kete Černe, Martina Žnidaršič

TAJNIK VIZ VI: Lilijana Volk

RAČUNOVODSTVO: računovodja Polonca Volk, ekonom/računovodja Nadja Kos, knjigovodja Kristina Pečenko

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: socialna delavka Lilijana Tomažič, psihologinja Tina Kodelja

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR: Tatjana Pregeljc

KNJIŽNIČAR: Monika Kralj

RAČUNALNIKAR: Peter Smrekar, Nejc Hočevar

KUHARICE: Dolores Bandelj (vodja), Milojka Skupek, Majda Štor; pomočnici v kuhinji Behija Softič, Amalija Rener, Erna Žgur in Gordana Tutuš

ČISTILKE: Jolanda Turk, Tanja Žorž, Barbara Mikuž, Ines Umek, Marija Furlan, Valentina Premrl, Marina Semenič, Gordana Tutuš

PRALNICA: perice/likarice: Nadja Kočevar, Martina Jejčič, Mira Bizjak; šivilja Vida Mislej; pomaga jim Tina Rodman

HIŠNIKI: Primož Kodelja, Aleš Turk, vzdrževalec bazenske tehnike Borut Furlan

Dostopnost