Skoči na glavno vsebino

ŠOLA O ZGODNJI OBRAVNAVI OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

V CIRIUS Vipava je od 24.3.2022 – do 26.3.2022 potekal prvi sklop predavanj Šole o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. Predavanja in delavnice so potekale v živo in tudi preko zoom povezave.

Andreja Kovač, dr. med., spec. pediatrije iz Zdravstvenega doma Kranj, Razvojna ambulanta, je bila nosilka prvega sklopa predavanj. Njene zanimive vsebine so se nanašale na zgodnjo prepoznavo in obravnavo otrok z motnjo v razvoju, predstavila nam je, kako poteka nevrološka ocena in pregled novorojenčka / dojenčka, spoznali smo mejnike gibanja in spontane gibalne vzorce, koncept razvojno-nevrološke obravnave (Bobath koncept), predstavila nam je odnos terapevtskega tima z družino. Velik del izobraževanja je bil namenjen vzrokom hipotonije  – anatomska klasifikacija, poseben poudarek je bil na epilepsiji, cerebralni paralizi, vrstah, pogostosti in obravnavi otrok s to diagnozo.

Darja Nagode, dipl. fiziot. s specialnimi znanji RNO, iz razvojne ambulante za zgodnjo obravnavo – enota Jesenice, nam je predstavila poglavja o zgodnjem razvoju človeka, njegovih značilnostih in o tem, kaj vse vpliva na razvoj. Poslušali smo zanimivo predavanje, kako poteka gibalni razvoj pri dojenčku, vse do hoje, teka in raziskovanja okolice. Eno predavanje je namenila pomenu kakovosti gibanja ter ravnotežja za celosten razvoj otroka ter vzrokom za slabšo kakovost razvoja.

Andreja Lapanja, dipl. fiziot. s specialnimi znanji RNO, nam je preko zanimive praktične delavnice s predavanjem osvetlila motorični razvoj otroka in pasti, ki prežijo na otroke v najzgodnejšem otroštvu ter vplivajo na njihov celosten razvoj. Posredovala nam je veliko aktivnosti, ki jih tako vzgojiteljice v vrtcih, kot tudi specialni pedagogi  ter drugi strokovni delavci, ki nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, uporabijo pri svojem delu v vrtcih in osnovnih šolah.

Ana Mlinarič in Eva Baloh, mag. prof. logop. in surdopedagoginji sta nam posredovali znanja s področja komunikacije, govora in jezika. Preko zanimive predstavitve smo spoznali, kaj vse vpliva na razvoj govorno jezikovne komunikacije, kaj vse se zgodi pred prvo besedo, predstavile so nam pred jezikovne veščine.  Celo predavanje sta namenili fonološkemu razvoju, razumljivosti govora, jeziku in težavam na področju jezika.

V samo treh dneh smo dobili ogromno znanja in idej. Udeleženci smo bili zadovoljni tako z vsebinami, kot tudi s celotno organizacijo prvega sklopa predavanj. Veselimo se že  drugega sklopa, ki nam je obljubljen konec letošnje pomladi.

 Klavdija Krušec

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost