V četrtek, 7.3.2019, je bilo v Ajdovščini v sejni sobi Občine zasedanje otroškega parlamenta. Udeleženci so bili izbrani učenci iz osnovnih šol v občini Ajdovščina in Vipava ter predstavnici iz CIRIUS Vipava, Ema Škrlj in Mateja Hudorovič.

Uvodni pozdrav je imela Urška Brežnjak iz MDPM Ajdovščina, sledil je nagovor g.Tadeja Beočanina, župana občine Ajdovščina in ga.Sonje Lukin, podžupanje občine Vipava. Učenci so izvolili predsedstvo parlamenta, določili pravila dela, obnašanja in kulturnega dialoga. Sledile so predstavitve predstavnikov šol, kaj se je na šoli dogajalo in o čem so se pogovarjali v okviru tokratne teme, to je šolstvo in šolski sistemi. Učenci so prebrali poročila, razmišljanja, predloge in ideje, kako bi spremenili obstoječi šolski sistem, v čem je dober in v čem ni. Sledila je diskusija. V nadaljevanju sta gostji iz Zavoda za šolstvo in Zavoda za zaposlovanje predstavili različne možnosti učenja, kako se učiti, učne tipe, delovne tipe, možnosti zaposlovanja, deficitarne poklice, možnosti poklicne usmeritve… Po predstavitvi in razpravi sta ponudili učencem pomoč in svetovanje.

V sklepnem delu zasedanja, so učenci izvolili predstavnika za nacionalni parlament ter predlagali temo za naslednje šolsko leto. Predlagane teme so bile: ekologija v šoli, tehnologija v šoli in marginalizacija. Občinskemu zasedanju parlamenta bo v prihodnjih tednih sledilo še regijsko in nacionalno zasedanje v Ljubljani.

Mentorica otroškega parlamenta v CIRIUS Vipava, Mateja K.Černe