Zaposleni

ADMINISTRACIJA IN SKUPNE SLUŽBE

RAVNATELJICA: Kristina Bratina

POMOČNICI RAVNATELJICE: Duška Čakarmiš, Martina Žnidaršič

TAJNIK VIZ VI: Lilijana Volk

RAČUNOVODSTVO: računovodkinja Nives Zelinšček, ekonom/knjigovodja Manuela Škerjanec, tajnik VIZ VI/knjigovodja Polonca Volk

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: socialna delavka Lilijana Tomažič, psihologinja Tina Kodelja

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR: Tatjana Pregeljc

KNJIŽNIČAR: Alojzij Adamič

RAČUNALNIKAR: Bojan Stegovec, Alojzij Adamič

KUHARICE: Dolores Bandelj (vodja), Milojka Skupek, Majda Štor; pomočnici v kuhinji Behija Softič in Amalija Rener

ČISTILKE: Jolanda Turk, Tanja Žorž, Barbara Mikuž, Ines Umek, Marija Furlan, Valentina Premrl, Marina Semenič

PRALNICA: perice/likarice: Nadja Kočevar, Martina Jejčič, Mira Bizjak; šivilja Vida Mislej; pomaga jim Tina Rodman

HIŠNIKI: Primož Kodelja, Aleš Turk, vzdrževalec bazenske tehnike Borut Furlan