28.8.2020

Spoštovani starši, skrbniki!

Zaključujemo počitniški čas, za katerega upamo, da ste ga prijetno preživeli, si nabrali novih moči za nadaljnje korake v novem šolskem letu.

v torek, 1. 9. 2020 začnemo novo šolsko leto 2020/2021, zaradi razmer nekoliko drugače kot pretekla leta. Grožnja okužbe z virusom SARS-CoV-2  je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah spremenila način delovanja. Pravila varnosti, ki jih bomo upoštevali v novem šolskem letu, so podobna pravilom, ki smo jih izvajali že v mesecu juniju, ko je šolo obiskovala večina otrok in mladostnikov. Dosledno bomo upoštevali priporočila in navodila pristojnih služb, še posebej Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). O vseh novostih, za vas pomembnih dejstvih in potrebnih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Nekaj kratkih informacij glede poteka šolskega leta:

  • PREVOZI OTROK IN MLADOSTNIKOV – Organizirani prevozi bodo zagotovljeni.
  • PRIHOD IN ODHOD OTROK IN MLADOSTNIKOV

Otroka, mladostnika ob prihodu oddate zaposlenim pred vhodom v Center, kjer ga tudi ob odhodu prevzamete. V primeru lastnega prevoza otrok in mladostnikov prosimo, da kdor le zmore, parkira izven dvorišča.

  • JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo bo potekalo od 645 do 745, ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ.

  • TERAPIJE

Terapije bodo potekale individualno, kot tudi skupinsko znotraj ene skupine otrok in mladostnikov, ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ.

  • VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo pretežno v matičnih učilnicah, poskrbeli bomo tudi za čim več bivanja in dela na prostem.

  • PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje bo potekalo do 1630 skladno s prejetimi informacijami staršev. Novo sprejeti otroci in mladostniki bodo prav tako lahko vključeni v podaljšano bivanje. Starši novo sprejetih otrok boste lahko prijavo za podaljšano bivanje oddali na prvi šolski dan.

  • RAZVOJNI ODDELEK VRTCA – PRILAGOJENI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Odprtost razvojnega oddelka vrtca je od 645 do 1500.

Da bi lahko zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega, zdravstveno-terapevtskega procesa in delovanja ustanove vas pozivamo, da se v šolo in razvojni oddelek vrtca vračajo samo zdravi otroci in mladostniki. V primeru, da ima otrok, mladostnik zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli oz. v razvojnem oddelku vrtca v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim, mladostnikovim izbranim osebnim zdravnikom.

Le z odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih ukrepov nam bo uspelo zagotoviti varno okolje, v katerem bo potekalo vzgojno-izobraževalno in zdravstveno-terapevtsko delo.

Vse dodatne informacije povezane s pričetkom novega šolskega leta vam bo posredoval otrokov, mladostnikov razrednik oz. vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno pozdravljamo.

v. d. ravnatelja: Alojzij Adamič