SIO 2020

SIO 2020Projekt SIO 2020

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport za sofinanciranje izgradnje brezžičnih (WI-FI) omrežij in nakup IKT opreme.

Sodobna IKT oprema in dostop do spleta je nuja za uspešno delo in učenje. Zato redno skrbimo, da imamo pripravljene odgovore na potrebe, ki jih s sabo prinaša čas in razvoj.