+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

Organi šole

SVET CENTRA:

  • predstavnika ustanovitelja Ivana Lavrenčič, Jordan Polanc,
  • predstavnik Občine Vipava Anton Lavrenčič,
  • predstavniki Centra – predsednica Alenka Premrl Lemut, Tamara Srebot, Ana Boštjančič, Manuela Urankar, Alenka Ušaj
  • predstavniki staršev Ljubo Prhne, Anja Kovšca Kosovel, Mojca Kete Curk.

 

SVET STARŠEV

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • vzgojiteljski zbor,
  • strokovni aktivi
  • razredniki.

V Centru deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za sprejem novincev, za pripravo individualiziranih programov in za določanje obravnave posameznega otroka, kot to zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja.