Organi šole

SVET CENTRA:

  • predstavnika ustanovitelja Ivana Lavrenčič, Jordan Polanc,
  • predstavnik Občine Vipava Anton Lavrenčič,
  • predstavniki Centra – predsednica Alenka Premrl Lemut, Tamara Srebot, Ana Boštjančič, Manuela Urankar, Alenka Ušaj
  • predstavniki staršev Ljubo Prhne, Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček.

 

SVET STARŠEV

Predsednik sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2019/20 je g. Janez Praček.

Skupina/razred Ime in priimek
1./3. razred Martin Lipovž, nad. Andreja Samec
2./4. razred Mateja Ceket Odar
6./7./8. Dejan Colja
PP 1A Anja Kosovel Kovšca
PP 1B/2A Erika Žgavec
PP 2B Barbara Bolčina
PP 2C Mojca Kete Curk
PP 2D/3A Borut Pertot
PP 3B Miroljub Teinović
PP 3C Ljubo Prhne
PP 4A Petruška Velikonja
PP 4B Nevenka Meklav
PP 4C/5A Veronika Marc
PP 4D/5B Branko Žejen
PP 5C Hejdi Koren Corel
PP 5D Magda Lozar
PP 6A Alijana Celin
PP 6B Tomaž Drnovšek
PP 6C Simona Škrlj
RO 1 Janez Praček, predsednik sveta
RO 2 Nina Weiner

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • vzgojiteljski zbor,
  • strokovni aktivi
  • razredniki.

V Centru deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za sprejem novincev, za pripravo individualiziranih programov in za določanje obravnave posameznega otroka, kot to zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja.