Organi šole

SVET CENTRA:

  • predstavnika ustanovitelja Ivana Lavrenčič (odstopila), Jordan Polanc (odstopil),
  • predstavnik Občine Vipava Anton Lavrenčič,
  • predstavniki Centra – predsednica Alenka Premrl Lemut, Tamara Srebot, Ana Boštjančič, Manuela Urankar, Alenka Ušaj (do 31.12.2020), Katja Bucik (od 16. 2. 2021)
  • predstavniki staršev Ljubo Prhne, Anja Kovšca Kosovel, Janez Praček.

SVET STARŠEV

Predsednik sveta staršev CIRIUS Vipava za šolsko leto 2020/21 je g. Janez Praček.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • vzgojiteljski zbor,
  • strokovni aktivi
  • razredniki.

V Centru deluje interdisciplinarno sestavljena strokovna skupina za sprejem novincev, za pripravo individualiziranih programov in za določanje obravnave posameznega otroka, kot to zahtevajo spremembe njegovega psihofizičnega stanja.