OBVESTILA – COVID

 1. Datum: 7. 12. 2020: Zadeva: Individualne terapevtske obravnave do nadaljnjega samo na daljavo. (preberi več…)
 2. Datum: 3. 12. 2020: Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 7. 12. 2020 (preberi več…)
 3. Datum: 12. 11. 2020: Zadeva: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 16. 11. 2020 (preberi več…)
 4. Datum: 5.11. 2020: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 9. 11. 2020 (preberi več…)
 5. Datum: 30. 10. 2020: PODALJŠANJE JESENSKIH POČITNIC (preberi več…) – obvestilo
 6. Datum: 28. 10. 2020: ZAPOSLENIM V CIRIUS VIPAVA, SVETU ZAVODA, SVETU STARŠEV, VSEM STARŠEM (preberi več…)

14.10.2020

Spoštovani starši in skrbniki

Prejeli smo obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, povezane z zadnjimi ukrepi vlade glede izvajanja pouka:

…zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah, glasbenih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, v zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in domovih za učence s posebnimi potrebami vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:

 • osnovne šole: učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo;
 • glasbene šole: pouk se izvaja na daljavo;
 • zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom: vsi programi se izvajajo v šoli oziroma zavodu;
 • domovi za učence s posebnimi potrebami: vzgojni program se izvaja v domu.

Druge informacije:

 1. Varstvo v času jesenskih počitnic – zaenkrat velja, kot predvideno – varstvo in program vrtca bo v skladu z načrtom izvedeno. V primeru izrednega poslabšanja stanja ali drugačnih navodil vas pravočasno obvestimo.
 2. ponovno pozivam – bodimo zelo odgovorni:
  • v šolo lahko prihajajo SAMO ZDRAVI UČENCI;
  • omejite stike na minimalno potrebne;
  • Redno preverjajte obvestila, prejeta s strani razrednikov in ustanove
 3. Uporabne povezave:
  1. Vlada RS – https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/
  2. NIJZ – https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov
  3. NIJZ – https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-gripi-v-sezoni-20202021

Samo z upoštevanjem in spoštovanjem ter odgovornim ravnanjem lahko upamo na ugoden izzid v boju proti pojavu okužb. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno pozdravljamo.

v. d. ravnatelja: Alojzij Adamič


28.8.2020

OBVESTILO PRED PRIČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Spoštovani starši, skrbniki!

Zaključujemo počitniški čas, za katerega upamo, da ste ga prijetno preživeli, si nabrali novih moči za nadaljnje korake v novem šolskem letu.

v torek, 1. 9. 2020 začnemo novo šolsko leto 2020/2021, zaradi razmer nekoliko drugače kot pretekla leta. Grožnja okužbe z virusom SARS-CoV-2  je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah spremenila način delovanja. Pravila varnosti, ki jih bomo upoštevali v novem šolskem letu, so podobna pravilom, ki smo jih izvajali že v mesecu juniju, ko je šolo obiskovala večina otrok in mladostnikov. Dosledno bomo upoštevali priporočila in navodila pristojnih služb, še posebej Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). O vseh novostih, za vas pomembnih dejstvih in potrebnih ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Nekaj kratkih informacij glede poteka šolskega leta:

 • PREVOZI OTROK IN MLADOSTNIKOV – Organizirani prevozi bodo zagotovljeni.
 • PRIHOD IN ODHOD OTROK IN MLADOSTNIKOV

Otroka, mladostnika ob prihodu oddate zaposlenim pred vhodom v Center, kjer ga tudi ob odhodu prevzamete. V primeru lastnega prevoza otrok in mladostnikov prosimo, da kdor le zmore, parkira izven dvorišča.

 • JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo bo potekalo od 645 do 745, ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ.

 • TERAPIJE

Terapije bodo potekale individualno, kot tudi skupinsko znotraj ene skupine otrok in mladostnikov, ob upoštevanju varnostnih priporočil NIJZ.

 • VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo pretežno v matičnih učilnicah, poskrbeli bomo tudi za čim več bivanja in dela na prostem.

 • PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje bo potekalo do 1630 skladno s prejetimi informacijami staršev. Novo sprejeti otroci in mladostniki bodo prav tako lahko vključeni v podaljšano bivanje. Starši novo sprejetih otrok boste lahko prijavo za podaljšano bivanje oddali na prvi šolski dan.

 • RAZVOJNI ODDELEK VRTCA – PRILAGOJENI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

Odprtost razvojnega oddelka vrtca je od 645 do 1500.

Da bi lahko zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega, zdravstveno-terapevtskega procesa in delovanja ustanove vas pozivamo, da se v šolo in razvojni oddelek vrtca vračajo samo zdravi otroci in mladostniki. V primeru, da ima otrok, mladostnik zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli oz. v razvojnem oddelku vrtca v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim, mladostnikovim izbranim osebnim zdravnikom.

Le z odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih ukrepov nam bo uspelo zagotoviti varno okolje, v katerem bo potekalo vzgojno-izobraževalno in zdravstveno-terapevtsko delo.

Vse dodatne informacije povezane s pričetkom novega šolskega leta vam bo posredoval otrokov, mladostnikov razrednik oz. vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas prijazno pozdravljamo.

v. d. ravnatelja: Alojzij Adamič


12. 8. 2020

Spoštovani starši, v nedeljo, 16. avgusta nadaljujemo s počitniškim varstvom, kot je bilo načrtovano.

Pred vrnitvijo bi Vas rad posebej opozoril, da se v ustanovo učenci lahko vrnejo samo v primeru, da:

 1. so zdravi in brez simptomov okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 (Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Več…NIJZ),
 2. so vsi družinski člani oz. člani istega gospodinjstva zdravi oz. brez znakov okužbe,
 3. nihče od družinskih članov ni bil v stiku z okuženimi osebami.

Če ste se pred kratkim vrnili oz. se vračate z dopusta z območij, za katere velja obvezna karantena, prosim, da se upošteva navodila pristojnih služb – zeleni, rumeni in rdeči seznam držav glede prehajanje državne meje.

Pred vrnitvijo vas bomo s strani ustanove poklicali (telefonska triaža), da dobimo vašo izjavo glede zdravstvenega stanja vašega otroka. Želimo zagotoviti varnost za vse učence in zaposlene, ki se vračajo v ustanovo.

Kot že napisano v predhodnem obvestilu, bomo v skladu z zmožnostmi tudi za učence, ki ostajajo v domači oskrbi do začetka pouka, omogočili individualne terapevtske obravnave (od ponedeljka, 17. 8. do ponedeljka, 24. 8. 2020).

Vse zainteresirane starše prosim, v kolikor želijo koristiti to možnost, da:

 1. se obvezno prijavijo.
 2. Prijave – v četrtek in petek (13. in 14. avgust) med 8.00 in 10.00 na telefonski številki 031 612 112 (vodja terapij Ana Bajc).
 3. Terapije bodo potekale od ponedeljka, 17. 8. do ponedeljka, 24. 8. 2020.
 4. Za prijavljene veljajo enake omejitve, kot za učence, ki se vračajo v počitniško varstvo.

V primeru, da opazite kakršenkoli sum, ki bi kazal na okužbo vašega otroka ali kogarkoli v družini oz. oseb, s katerimi ste bili v stiku, vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite.

Lep pozdrav
Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


24.7.2020

Spoštovani starši

Prvi del počitniškega varstva zaključujemo, žal ne na način, kot smo si želeli in načrtovali.

Ustanova se danes za 3 tedne zapira (25.7. – 16.8.), v tem času bomo izvedli načrtovana vzdrževalna dela – prenova hodnikov, dnevnih sob in sanitarij za učence v 1 nadstropju bivalnega dela. Dela bodo zaključena do 15. avgusta. Prepričani smo, da bo tudi to en kamenček (sicer res majhen, pa vendar) v mozaiku k boljšim pogojem za delo v naprej.

Načrtujemo, da se s 16. avgustom v počitniško varstvo vrnejo vsi učenci, ki so prijavljeni. Upam, da bo kljub ne preveč obetavnim napovedim glede epidemiološkega stanja možna vrnitev za vse učence v obliki, kot smo prvotno načrtovali izpeljavo počitniškega varstva, tako za dnevno kot celodnevno vključene učence.

Poleg tega bomo, če bodo razmere dovoljevale, s 17. avgustom omogočili tudi vključevanje v terapevtske obravnave tudi za tiste otroke, ki bodo do začetka pouka ostali v domači oskrbi in jih boste starši lahko pripeljali v center. Način bo zelo verjetno enak, kot v mesecu maju.

Pouk od 1. septembra bomo izvajali v skladu z zahtevami NIJZ.
Več bo glede tega znanega v mesecu avgustu, ko bodo na podlagi ocene epidemiološkega stanja odgovorni na NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in ZRSS (Zavod RS za šolstvo) sprejeli odločitev glede modela izobraževanja.
Posebej z zavodi, kot je naš, bodo zaradi specifičnih potreb sprejeli skupaj s vodstvom zavoda usmeritve, prilagojene našim in vašim potrebam. Pripravili smo predlog, ki ga bomo v razmislek poslali pristojnim službam. Verjamem, da bomo znali, zmogli in tudi dejansko lahko izvedli načrt, da se ne ponovi črni pomladanski scenarij.

Vam želim lepe in prijetne počitnice 🙂 , da se odpočijete kljub vsemu delu in obvezam, ki vas vsakodnevno zaposlujejo. Pozdrav vsem učencem, ki so že in danes še pridejo domov.
Da se po počitnicah zopet srečamo polni energije in volje za skupno pot naprej.

Posebej lep pozdrav vsem učencem, ki v so tem času zaključili s šolanjem pri nas, prav tako vam staršem. Vam vsem želim veliko lepega na tej novi poti.
Žal se nisem uspel posloviti od vsakega posebej, upam, da se kdaj spet srečamo in rečemo besedo ali dve. Vedno ste lepo vabljeni v našo sredino, če vas pot zanese v Vipavsko dolino 🙂

Lep pozdrav
Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


5.7.2020: Zaradi pojava okužb s COVID-19 v Vipavi se spreminja režim dela in organizacija počitniškega varstva za učence v CIRIUS Vipava.

Organizacija varstva je že sicer prilagojena novonastalim razmeram epidemije (manjše skupine, ločenost skupin, higiena rok in uporaba zaščitne opreme). Zaradi pojava okužb v Vipavi v tem trenutku ukrepe dodatno stopnjujemo. Delo bo potekalo v omejenem (zmanjšanem) obsegu ob strogem upoštevanju preventivnih ukrepov za preprečevanje pojava oz. širjenja okužb. S starši vključenih otrok bo opravljen telefonski pogovor o možnostih vključitve v varstvo oz. o tem, da otrok ostane v domači oskrbi. Ukrep velja do zapiranja ustanove 24. 7. 2020.
Ponovno odprtje ustanove in nadaljevanje počitniškega varstva (16. avgust)  bomo oblikovali na podlagi epidemiološke situacije in navodil NIJZ in MIZŠ v začetku avgusta.


ZAPIRANJE ŠOL V SLOVENIJI za obdobje 16. – 29. marec 2020 – obvestilo


Vsa obvestila za starše v CIRIUS Vipava vključenih otrok so zbrana v razdelku za starše.


KORISTNE POVEZAVE:

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)Epidemiolog: 031/646-617 in 031/619-118
 • NIJZ – brezplačna telefonska številka: 080 1404, dosegljivi so v času od 8.00 do 20.00
 • Zdravstveni dom Ajdovščina: 051/656-831