+ 386 5 36 55 200 info@cirius-vipava.si

OBVESTILO

24.7.2020

Spoštovani starši

Prvi del počitniškega varstva zaključujemo, žal ne na način, kot smo si želeli in načrtovali.

Ustanova se danes za 3 tedne zapira (25.7. – 16.8.), v tem času bomo izvedli načrtovana vzdrževalna dela – prenova hodnikov, dnevnih sob in sanitarij za učence v 1 nadstropju bivalnega dela. Dela bodo zaključena do 15. avgusta. Prepričani smo, da bo tudi to en kamenček (sicer res majhen, pa vendar) v mozaiku k boljšim pogojem za delo v naprej.

Načrtujemo, da se s 16. avgustom v počitniško varstvo vrnejo vsi učenci, ki so prijavljeni. Upam, da bo kljub ne preveč obetavnim napovedim glede epidemiološkega stanja možna vrnitev za vse učence v obliki, kot smo prvotno načrtovali izpeljavo počitniškega varstva, tako za dnevno kot celodnevno vključene učence.

Poleg tega bomo, če bodo razmere dovoljevale, s 17. avgustom omogočili tudi vključevanje v terapevtske obravnave tudi za tiste otroke, ki bodo do začetka pouka ostali v domači oskrbi in jih boste starši lahko pripeljali v center. Način bo zelo verjetno enak, kot v mesecu maju.

Pouk od 1. septembra bomo izvajali v skladu z zahtevami NIJZ.
Več bo glede tega znanega v mesecu avgustu, ko bodo na podlagi ocene epidemiološkega stanja odgovorni na NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in ZRSS (Zavod RS za šolstvo) sprejeli odločitev glede modela izobraževanja.
Posebej z zavodi, kot je naš, bodo zaradi specifičnih potreb sprejeli skupaj s vodstvom zavoda usmeritve, prilagojene našim in vašim potrebam. Pripravili smo predlog, ki ga bomo v razmislek poslali pristojnim službam. Verjamem, da bomo znali, zmogli in tudi dejansko lahko izvedli načrt, da se ne ponovi črni pomladanski scenarij.

Vam želim lepe in prijetne počitnice 🙂 , da se odpočijete kljub vsemu delu in obvezam, ki vas vsakodnevno zaposlujejo. Pozdrav vsem učencem, ki so že in danes še pridejo domov.
Da se po počitnicah zopet srečamo polni energije in volje za skupno pot naprej.

Posebej lep pozdrav vsem učencem, ki v so tem času zaključili s šolanjem pri nas, prav tako vam staršem. Vam vsem želim veliko lepega na tej novi poti.
Žal se nisem uspel posloviti od vsakega posebej, upam, da se kdaj spet srečamo in rečemo besedo ali dve. Vedno ste lepo vabljeni v našo sredino, če vas pot zanese v Vipavsko dolino 🙂

Lep pozdrav
Lojze Adamič, v. d. ravnatelja


5.7.2020: Zaradi pojava okužb s COVID-19 v Vipavi se spreminja režim dela in organizacija počitniškega varstva za učence v CIRIUS Vipava.

Organizacija varstva je že sicer prilagojena novonastalim razmeram epidemije (manjše skupine, ločenost skupin, higiena rok in uporaba zaščitne opreme). Zaradi pojava okužb v Vipavi v tem trenutku ukrepe dodatno stopnjujemo. Delo bo potekalo v omejenem (zmanjšanem) obsegu ob strogem upoštevanju preventivnih ukrepov za preprečevanje pojava oz. širjenja okužb. S starši vključenih otrok bo opravljen telefonski pogovor o možnostih vključitve v varstvo oz. o tem, da otrok ostane v domači oskrbi. Ukrep velja do zapiranja ustanove 24. 7. 2020.
Ponovno odprtje ustanove in nadaljevanje počitniškega varstva (16. avgust)  bomo oblikovali na podlagi epidemiološke situacije in navodil NIJZ in MIZŠ v začetku avgusta.


ZAPIRANJE ŠOL V SLOVENIJI za obdobje 16. – 29. marec 2020 – obvestilo


Vsa obvestila za starše v CIRIUS Vipava vključenih otrok so zbrana v razdelku za starše.


KORISTNE POVEZAVE:

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE:

  • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)Epidemiolog: 031/646-617 in 031/619-118
  • NIJZ – brezplačna telefonska številka: 080 1404, dosegljivi so v času od 8.00 do 20.00
  • Zdravstveni dom Ajdovščina: 051/656-831