1. Javna dražba za prodajo nepremičnine

Datum objave: 17. 11. 2022

Dokument: Razpis javne dražbe in pogoji za sodelovanje

Javna dražba nepremičnine bo izvedena 8. 12. 2022 ob 11h v prostorih CIRIUS Vipava.

Vse interesente pozivamo, da v skladu z razpisnimi pogoji podajo svoj interes.