Jesen je res čudovita. Nudi nam številne možnosti, da lahko izkoristimo njene darove in se ob tem naučimo tudi nekaj novega.
Tudi koruza je letos bogato obrodila. Klasov nismo obirali na njivi, ampak so nam jih odstopili dobri kmetje. Plakat v avli je popoldanske učence vabil na dvorišče, kjer nas je čakal kup koruze. Ampak to še ni bilo vse! Učenci so pomagali dvema ostarelima kmeticama, ki sta komaj prinesli poln jerbas koruznih storžev. Bili sta presenečeni nad pridnostjo in spretnostjo učencev pri ličkanju. Delo ni bilo enostavno, saj je bilo potrebno še dva lista pustiti, da jih lahko kmet splete v kito.
Zličkano koruzo smo po končanem delu vrnili kmetu. Koruzne storže brez ličkanja, pa je skupina naših učencev ružila za naše kokoške. Kmetici Micka in Francka sta pripovedovali o dobrih starih časih, ko so na kmetijah ličkali koruzo. Ličkanje so spremljale naše domače pesmi: Fantje po polj gredo, Tam dol na ravnem polju, Ko študent na rajžo gre in še druge.
Ob dobri narodno-zabavni glasbi tudi pospravljanje ni bilo problem. Sledilo je nakladanje ličkanja v vreče, pometanje in spravilo koruze v klet. Tam koruza čaka, da jo bodo pridne roke ružile za naše kokoške Pepo, Dako in Ulko.

Kmetici Francka in Micka